HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Top 10: meest gelezen Extendum artikelen van 2021

06-01-2022 | In 2021 hebben onze adviseurs weer veel artikelen geschreven voor de website van Extendum. Wij deelden ‘onze mening’, plaatsten nieuwsitems, hulpmiddelen en handvatten voor alle vakgebieden en schreven met regelmaat ‘de corona casus van de dag’. Maar welke artikelen zijn in 2021 nou eigenlijk het meest gelezen? Hieronder volgt de Extendum top 10!

1. Corona casus van de dag: Loondoorbetaling, oproepkrachten en NOW

Een werkgever heeft zijn oproepkracht één maand doorbetaald tijdens de lockdown en daarna niet meer. De oproepkracht claimt loon want zijn werkgever krijgt immers een NOW-uitkering.

Heeft de oproepkracht recht op loondoorbetaling? U leest het in ons artikel.

2. Accountant volledig aansprakelijk voor het begeleiden bij een dividendbesluit

In een door een curator aangespannen procedure tegen de bestuurder van een failliete Exploitatie B.V. en haar enig aandeelhouder Beheer B.V., speelt het volgende. De aandeelhouder en bestuurder van Exploitatie B.V. is Beheer B.V.

Beheer B.V. besluit tot het doen van een uitkering ex art 2:216 BW (‘dividend’). Deze uitkering wordt verrekend met een schuld die Beheer B.V. aan Exploitatie B.V. had. Helaas gaan enig tijd later beide bv’s failliet.

Wilt u weten waarom de accountant volledig aansprakelijk was voor de schade? Lees dan snel ons artikel.

3. Mag een werknemer twee banen tegelijkertijd hebben?

Het komt steeds meer voor; werknemers die twee banen combineren. Voor parttime werkers is het vaak een bewuste keuze om een tweede baan te zoeken, zo blijkt uit onderzoek. Het geeft afwisseling in de werkzaamheden én genereert extra inkomen. Oproepkrachten nemen vaak een tweede baan omdat ze in hun eerste functie niet genoeg uren kunnen maken.

Maar mag een werknemer eigenlijk wel twee banen tegelijkertijd hebben? Wij geven u het antwoord in dit artikel.

4. Mag de langstlevende zijn overbedelingsschuld aflossen aan de kinderen?

Om die vraag te beantwoorden moet eerst worden onderzocht welke verhouding door het overlijden van de eerst stervende ouder tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen is ontstaan.

In ons artikel leggen wij het u uit aan de hand van verschillende situaties.

5. Heeft de werknemer zelf opgezegd? Werkgevers pas op!

Uit een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam blijkt maar weer eens dat werkgevers niet zomaar mogen aannemen dat een werknemer rechtsgeldig heeft opgezegd. In deze zaak had de werknemer een ontslagbrief op het bureau van de werkgever gelegd, maar in hun verdere communicatie was de opzegging niet ter sprake gekomen.

Wilt u meer weten hierover? Klik dan hier.

6. Aanpassing turboliquidatie

Al vaker is gesproken over aanpassing van de wetgeving inzake de ontbinding van een rechtspersoon. De liquidatieprocedure kent twee varianten: de normale procedure met vereffening én de turboliquidatie.

De minister heeft een wet in voorbereiding die derden meer inzicht moet geven in de vermogenspositie van de rechtspersoon op datum van de ontbinding.

In ons artikel leggen wij uit waarom er kritiek bestaat op de turboliquidatie en wat de mogelijke nieuwe wet kan opleveren.

7. Hoe werkt de componentenbenadering in de praktijk uit (1)

In jaarrekeningen van boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019 mogen de kosten voor groot onderhoud op twee manieren verwerkt worden.

In ons artikel werken wij twee situaties aan de hand van voorbeelden uit. Deel twee van dit artikel leest u hier.

8. Rookbeleid in 2022: een korte opfrisser

Het rookbeleid is per 1 januari 2022 gewijzigd! Wilt u ook weten wat deze wijzigingen inhouden? Lees dan snel ons artikel.

9. Berekening van de transitievergoeding bij oproepkrachten

Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeid in Balans (WAB) op 1 januari 2020 heeft de werknemer bij ontslag op initiatief van de werkgever vanaf de eerste dag van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor oproepkrachten, dus werknemers met een min-max overeenkomst of nuluren-contract.

Wilt u weten hoe u de transitievergoeding voor uw oproepkracht moet berekenen? Lees dan ons artikel.

10. Schenken vlak voor overlijden; hoe zit het ook alweer?

Is de schenker vlak na een schenking overleden? Of wilt u bewust schenken in zicht van overlijden?

In ons artikel leest u wat de gevolgen zijn en wat u in ieder geval niet moet vergeten.

Niks missen van Extendum?

Schrijf u dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief van Extendum! U kunt ons ook volgen op LinkedIn voor dagelijkse updates.

A. (Annemijn) de Leeuw
coördinator communicatie

088 55 123 00
a.deleeuw@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken