Privacy

Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese Privacywet van kracht, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd (of in het kort: AVG). Met de komst van de AVG gelden voor verwerkers van persoonsgegevens strengere regels, regels die gehandhaafd zullen worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. De AVG stelt nu nieuwe eisen aan uw organisatie. Wij informeren u daarom graag over een aanpak om de AVG praktisch en tijdig binnen uw organisatie te implementeren.

De regels van de AVG gelden voor alle bedrijven en organisaties en professionals die bedrijfsmatig persoonsgegevens verwerken.

Welke organisatie werkt immers niet met personeelsgegevens, contactgegevens van klanten en toeleveranciers of met tracking gegevens van de website of webshop? Van ‘persoonsgegevens’ is al heel snel sprake. En het begrip ‘verwerken’ dient heel ruim te worden opgevat en behelst onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken, verspreiden én gebruiken.

Voor de inhoud van de wet verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij beperken ons tot de hoofdlijnen en de aanpak die u voor uw bedrijf of organisatie kunt toepassen om AVG-compliant te zijn. Heeft u specifieke vragen, dan kunt u uiteraard persoonlijk contact met ons opnemen.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u persoonlijk contact opnemen met één van onze adviseurs.