Salarisadministratie

Het correct voeren van de salarisadministratie is een proces binnen de organisatie dat veel aandacht vraagt. Wilt u of kan u uw de salarisverwerking zelf niet meer verzorgen? Dan kan voor uw accountantskantoor de salarisadministratie van Extendum dé oplossing zijn.

Diensten

  • Salarisverwerking van de eigen medewerkers
  • Salarisverwerking van uw MKB-cliënten
  • Ondersteuning of volledige overname van meldingsplicht naar de Belastingdienst, Pensioenfondsen en brancheorganisaties
  • Waarneming bij langdurige afwezigheid
  • Vaktechnische begeleiding van de verloningsafdeling op uw eigen kantoor
  • Ondersteuning bij calamiteiten, achterstanden en speciale opdrachten
  • Controle-audit van uw vastlegging en verwerking voor wat betreft de verloningen van uw MKB-cliënten (indien u de verloningen zelf verzorgt)
  • Vaktechnische helpdesk (telefonisch of via e-mail)

Wilt u meer weten over het uitbesteden van de salarisadministratie?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!