NVKS

Met ingang van 1 januari 2018 moeten de NVKS (Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen) door elk accountantskantoor (voortaan: accountantseenheid) zijn geïmplementeerd.

De NVKS vormen één set van regels voor accountants die NVKS-opdrachten uitvoeren.

Lees hier meer over de doelstelling van de NVKS.

Dit zijn assurance- of aan assurance verwante opdrachten uitgevoerd onder toepassing van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) en onder verantwoording van een eindverantwoordelijke accountant. De NVKS komen hiermee in de plaats van de tijdelijke NVKS, de NVAK ASS, de NVAK AAV en de RKB 1.

De NVKS zijn echter niet van toepassing bij de uitvoering van wettelijke controles.

Deze regelgeving raakt de kern van de activiteiten van de accountant en daarom is het van belang om goed geïnformeerd te zijn over de wijzigingen die de NVKS met zich meebrengen voor accountants en hun kantoororganisatie. Aangezien de regelgeving beschikbaar is via de NBA  beperken ons daarom tot een aantal hoofdpunten en belangrijke wijzigingen.

Hebt u specifieke vragen over de NVKS dan kunt u persoonlijk contact met ons opnemen en uiteraard kunt u de volledige NVKS bestuderen op de website van de NBA.

Extendum ondersteunt u graag bij de implementatie en de invulling van de NVKS, door middel van persoonlijke ondersteuning in de vorm van een Kwaliteitsbeheersingsovereenkomst en praktische handboeken op onze Kennisbank.

Belangrijke naslagdocumentatie

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!