Personeel & Organisatie

Als accountant en adviseur bent u ook de vraagbaak op P&O gebied.

Extendum ondersteunt u hierin met ons P&O team. Het P&O team bestaat uit specialisten die u – over de volle breedte van het P&O vakgebied – van advies voorzien. Wij adviseren u graag over:

 • Verzuim en re-integratie

  De verzuimactiviteiten bestaan uit de begeleiding van het volledige verzuimtraject van de werkgever, inclusief 1e en 2e spoor re-integratietrajecten. Waar nodig schakelen wij onze bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen of mediators in. Wanneer een deel van dit traject is verzekerd kunnen wij de communicatie met de betrokken verzekeringsmaatschappijen en ARBO diensten begeleiden en/of overnemen. Verder zorgt Extendum voor de dossiervorming t.b.v. arbeidsongeschiktheidsbeoordeling en ondersteunen wij waar nodig bij het bezwaar maken tegen beschikkingen van het UWV. Ook advies over om- en bijscholing past in deze trajecten.

 • Arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht

  Onze gespecialiseerde arbeidsrechtjuristen regelen al uw arbeidsrechtelijke werkzaamheden, zoals het opstellen van:

  • arbeidsovereenkomsten
  • oproepovereenkomsten
  • min/max overeenkomsten
  • uitzend- en/of detacheringovereenkomsten
  • vaststellingsovereenkomsten

  Ook het controleren en beoordelen van toepasselijke CAO’s en Bedrijfspensioenfondsregelingen en het begeleiden van alle – soms in het verlengde van het P&O advies gevoerde – ontslagprocedures behoren tot hun expertise en worden door de arbeidsrechtjuristen begeleid en uitgevoerd. Dit geldt ook voor de ondersteuning bij alle UWV bezwaar- en beroepsprocedures bij de rechtbank.

 • Salarisadministratie

  U kunt bij Extendum terecht voor salarisverwerking en alle processen die daaraan gelieerd zijn, voor uw eigen kantoor en voor uw cliënten. Daarnaast kunt u Extendum inschakelen als uw salarisadministrateur ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Ook kunnen wij tijdelijk waarnemen ter vervanging van de salarisadministrateur. Bijvoorbeeld in geval van ziekte, zwangerschap en onderbezetting.

 • Functioneren en beoordelen van medewerkers

  De traditionele P&O en HRM taken en activiteiten, zoals het voeren en begeleiden van evaluatie- en beoordelingsgesprekken, het begeleiden van in- en uitdiensttreding, het opstellen van functieprofielen en het strategisch meedenken met de personeelsbehoefte van organisaties en bedrijven vormen een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Extendum.

 • Wij snappen dat het voor uw accountantskantoor lastig kan zijn om zelf volledig aan de vereisten van de Wet bescherming klokkenluiders te voldoen. Daarom heeft Extendum een maatwerkpakket voor mkb-accountantskantoren ontwikkeld. Dit pakket bevat niet alleen een meldingsregeling maar zorgt er ook voor dat u concreet invulling geeft aan de uitvoering van die regeling.

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!