Een veilige werkomgeving voor uw werknemers met behulp van een gecertificeerd vertrouwenspersoon

Pestgedrag, discriminatie of (seksuele) intimidatie: dit zijn slechts een paar voorbeelden waarom uw medewerkers – of die van uw cliënten – behoefte kunnen hebben aan overleg met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan een positieve bijdrage leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving.

Extendum werkt samen met Marlou Werkmeester zodat u een gecertificeerd vertrouwenspersoon beschikbaar kunt stellen voor uw medewerkers. Ook kan het verstandig zijn uw cliënt(en) hierop te wijzen.

Wie is Marlou Werkmeester?

Marlou Werkmeester is zelfstandig HR Adviseur en vertrouwenspersoon. Daarnaast is zij aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en als gecertificeerde opgenomen in het beroepsregister CRP.
.

Dienstverlening als Vertrouwenspersoon

Als externe vertrouwenspersoon ondersteunt Marlou Werkmeester werkgevers bij onder andere het opstellen en uitvoeren van beleid dat gericht is op het voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting.

U bent als werkgever namelijk volgens de Arbowet verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers (incl. stagiaires en externen).

De volledige beschrijving van de dienstverlening van Marlou Werkmeester van HRM Works4U kunt u hier bekijken.

Tarieven

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

Jaarlijkse bijdrage voor beschikbaarheid van externe vertrouwenspersoon, advies aan directie, jaarrapportage en mondelinge toelichting.€ 300 per jaar
Consult bij inzet van vertrouwenspersoon of geven van voorlichtingsbijeenkomst PSA.€ 100 per uur
Reistijd bij inzet van vertrouwenspersoon.€ 50 per uur
Reiskosten.€ 0,21 per km of o.b.v. laagste klasse van het OV

Meer informatie over Marlou Werkmeester?

Kijk voor meer informatie op de website van HRM Works4U.