WWFT

WWFT staat voor Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. De wet bestaat sinds 2011 en is gebaseerd op internationale en EU-wetgeving. U kunt hier de volledige wettekst lezen.

De wet is van groot belang voor een stabiel en integer financieel stelsel en voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Dit gebeurt onder andere door:

  • een financieel transparant stelsel te creëren
  • gedegen cliëntenonderzoek uit te voeren
  • ongebruikelijke transacties te melden

Op dit moment is de 3e anti-witwasrichtlijn van toepassing. De verwachting bestaat dat de 4e anti-witwasrichtlijn begin 2018 wordt ingevoerd.

Leest u voor meer informatie over:

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!