Meldingsplichtige instellingen

Binnen de WWFT wordt aan de hand van het begrip ‘instelling’ bepaald voor wie de wet van toepassing is. Onder het begrip ‘instelling’ vallen zowel organisaties als natuurlijke personen.

De WWFT geldt voor de volgende instellingen:

 • Accountant
 • Advocaat
 • Bank
 • Belastingadviseur
 • Beleggingsinstelling
 • Beleggingsonderneming
 • Bemiddelaar in levensverzekeringen
 • Betaaldienstagent
 • Betaaldienstuitvoerder treedt op in opdracht van een betaaldienstverlener met andere EU lidstaat vergunning
 • Betaaldienstverlener
 • Domicilieverlener
 • Elektronischgeldinstelling
 • Handelaar / verkoper van goederen
 • Instelling voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE)
 • Een instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht
 • Levensverzekeraar
 • Makelaar of tussenpersoon in zaken van grote waarde
 • Notaris
 • Pandhuis
 • Speelcasino
 • Taxateur
 • Trustkantoor
 • Verhuurder van safes
 • Wisselinstelling

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!