Extendum Privacy Pakket voor MKB-ondernemers

Met behulp van het Extendum Privacy Pakket voor MKB-ondernemers kunt u de nieuwe Privacy wet op een praktische wijze en eenvoudig binnen uw onderneming implementeren. Extendum maakt hierbij gebruik van de Privacy-Administratie die is ontwikkeld door NORD Advocaten. Deze Privacy-Administratie voldoet aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens daaraan stelt.

NORD Advocaten is een niche-advocatenkantoor dat zich richt op IP, IT en privacy recht. Zij vormt namens Extendum een center of competence die de kennis van de privacywetgeving en de actualisering  daarvan borgt. In bovengemiddeld complexe vraagstukken kan NORD Advocaten u of uw cliënten bijstaan tegen gereduceerde tarieven.

Het Extendum Privacy Pakket voor MKB-ondernemers bevat de volgende onderdelen:

 • Privacy-Administratie
 • 4 uur begeleiding
 • Helpdesk
 • Periodieke updates

1) Privacy-Administratie

 • Model Privacy beleid voor uw onderneming
 • Verwerkersregister Persoonsgegevens
 • Model verwerkersovereenkomst met uitgebreide bijlagen soorten persoonsgegevens en technische en organisatorische maatregelen
 • Model Protocol datalekken voor uw onderneming

2) 4 uur begeleiding

 • Intake en persoonlijke begeleiding op locatie bij het inrichten van de Privacy-Administratie
 • Advies over en beoordeling van juridische documenten zoals o.a.:

  – personeelshandboek
  – algemene voorwaarden
  – verwerkersovereenkomsten
  – opdrachtbevestiging
  – privacy statement website

Daarnaast kunnen wij ook ingaan op bijvoorbeeld vragen als:

 • Moet ik een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen?
 • Zijn mijn mailserver en website voldoende beveiligd?
 • Moet ik verplicht een Privacy Impact Assessment doorlopen?

3) Privacy helpdesk

Via de telefonische helpdesk 088 55 123 00 kunt u korte vragen stellen en overleg plegen met onze specialisten. Wij gaan er van uit dat uw vraag binnen 15 minuten kan worden beantwoord.

4) Periodieke Updates

Wij voorzien u periodiek – wanneer nodig – van informatie over de actuele wetgeving zodat u uw Privacy-Administratie kunt actualiseren. De verwachting is dat – naar aanleiding van rechterlijke uitspraken en jurisprudentie – de uitleg en uitvoering van de wetgeving de komende jaren regelmatig aanpassing en toelichting behoeft.

Het Extendum Privacy Pakket voor MKB-ondernemers kent een 3-jarig abonnement met de volgende tarieven:

 • Eénmalige aanschaf inclusief 4 uur begeleiding € 1.050
 • Abonnementstarief per jaar € 350

Bovengenoemde tarieven zijn niet van toepassing indien u bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verwerkt. U ontvangt dan van ons een maatwerk-offerte.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u persoonlijk contact opnemen met één van onze adviseurs.