HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Rookbeleid in 2022: een korte opfrisser

17-08-2021 | In 2022 wordt het rookbeleid gewijzigd. Dat er niet meer gerookt mag worden op de werkplek is ondertussen aanvaard gedrag. Maar wist u dat de wet onder ‘roken’ ook het snuiven en pruimen van tabaksproducten verstaat én de E-sigaret?

Werkgevers die een aparte rookruimte hebben ingericht moeten deze in 2022 sluiten zoals dat nu al in overheidsgebouwen het geval is. Roken mag alleen nog buiten, eventueel op een daartoe aangewezen plek binnen het terrein. Formeel mag bijvoorbeeld het fietsenhok niet worden aangewezen omdat deze een overkapping heeft.

Het rookverbod is ook geldig in bedrijfsauto’s en andere bedrijfsvoertuigen (heftruck, kraan etc.) ook als de bestuurder de roker is en alleen in het voertuig aanwezig.

Het rookbeleid moet opgenomen zijn in het personeelshandboek of bedrijfsreglement, inclusief het sanctiebeleid. Werkgevers worden geacht rookbeleid in te stellen, aan te duiden met stickers of bordjes en te handhaven. De NVWA mag onaangekondigd komen controleren en boetes opleggen. De vanaf prijs is € 450.

Het is verstandig wijzigingen in het rookbeleid vroegtijdig aan te kondigen aan de medewerkers. Het valt onder het instructierecht. U kunt medewerkers niet verbieden te roken, maar wel overgaan op het verbod op roken in werktijd. Wat een medewerker doet in pauzes is aan hem of haar.

Na publicatie zal dit beleid op 1 januari 2022 ingaan.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken