HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Ontslagreden niet goed geformuleerd: ontslag op staande voet gaat niet door

13-08-2021 | Twee recente uitspraken maken weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om bij een ontslag op staande voet de ontslagreden (dringende reden) op de juiste manier te formuleren.

Ontslagreden dekt niet de lading

De eerste uitspraak is van de Rechtbank Overijssel. Een werkneemster van een online kledingverkoper heeft als één van haar taken om aan het eind van een werkdag een verslag te maken van het verloop van de werkzaamheden van die dag. Dat verslag moest zij achterlaten in het kantoor van de directie.

Op de bewuste dag ziet zij in het kantoor van de directie een gespreksverslag van een gesprek tussen een aantal werknemers, gevoerd buiten kantoor en na werktijd. Zij ziet in dat verslag de naam van haar zus staan (die tot voor kort ook werkzaam was bij hetzelfde bedrijf). Zij neemt vervolgens met haar telefoon een foto van het gespreksverslag en stuurt deze door naar haar zus. Het bedrijf komt erachter dat zij dit heeft gedaan en ontslaat de werkneemster op staande voet. In de brief aan werkneemster staat als ontslagreden vermeld: ‘Werkneemster heeft op 31 januari 2021 een foto genomen van gevoelige bedrijfsinformatie en deze geplaatst op WhatsApp’.

Werkneemster stapt naar de rechter en voert aan dat het gegeven ontslag op staande voet niet rechtmatig is verleend. De rechter is het met werkneemster eens. De voornaamste reden daarvoor is dat de in de brief gegeven ontslagreden volgens de rechter ‘de lading niet dekt’. Wat werkneemster heeft gedaan is niet het delen van gevoelige bedrijfsinformatie, omdat het ging om een gesprek dat buiten werktijd plaatsvond en tussen collega’s onderling. De rechter geeft daarbij nog aan, dat het wellicht anders zou zijn geweest als de werkgever als dringende reden had gegeven: ‘Werkneemster heeft een personeelsdossier ingezien en (een deel van) de inhoud daarvan naar buiten gebracht’. Maar ook in dat geval zouden er bijkomende omstandigheden moeten zijn, die een ontslag op staande voet rechtvaardigen.

Werkneemster krijgt alsnog een transitievergoeding en ook de billijke vergoeding wordt door de rechter toegewezen.

Onvolledige ontslagreden

In een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam ging het om een werkneemster die weigerde om naar kantoor te komen. Zij wilde thuiswerken in verband met slechte weersomstandigheden (sneeuw en gladheid). Werkgever gaf aan dat zij toch op kantoor werd verwacht, maar werkneemster koos ervoor om thuis te blijven, waarop werkgever haar ontsloeg op staande voet.

Als dringende reden werd gegeven ‘werkweigering’. Wat echter ook meespeelde, was dat werkneemster thuis niet de gehele werkdag had gewerkt, gelet op haar inloggegevens op de server. Dit had werkgever niet als reden gegeven in de ontslagbrief, zodat hij dit op de rechtszitting ook niet nader mocht aanvoeren.

Te vergaande maatregel

Overigens gaf de rechter in beide zaken aan dat werkgever beter had kunnen kiezen voor een minder vergaande maatregel dan ontslag op staande voet. Zo had de werkgever in de laatstgenoemde zaak een loonsanctie kunnen opleggen of vakantiedagen kunnen inhouden.

Conclusie

Uit deze beide uitspraken blijkt maar weer eens het belang van de in de ontslagbrief gegeven dringende reden. Bij de beoordeling van het ontslag op staande voet mag de kantonrechter alleen uitgaan van de omschrijving in de ontslagbrief. De dringende reden wordt als het ware ‘gefixeerd’ door de omschrijving in de ontslagbrief. Des te belangrijker is het om een jurist te raadplegen in dit soort zaken.

Advies & contact

Wilt u advies over het geven van ontslag, op staande voet of anderszins? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken