HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Berekening van de transitievergoeding bij oproepkrachten

27-10-2021 | Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeid in Balans (WAB) op 1 januari 2020 heeft de werknemer bij ontslag op initiatief van de werkgever vanaf de eerste dag van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor oproepkrachten, dus werknemers met een min-max overeenkomst of nuluren-contract.

Transitievergoeding oproepkrachten berekenen

Maar hoe berekent u nu eigenlijk de transitievergoeding voor een oproepkracht? Oproepkrachten werken in de regel onregelmatig en worden alleen betaald voor de uren waarvoor ze zijn opgeroepen/ingeroosterd, in ieder geval gedurende de eerste zes maanden van hun dienstverband.

De transitievergoeding wordt berekend over het maandsalaris en bestaat uit 1/3e maandsalaris voor elk jaar dienstverband. Bij de berekening van de transitievergoeding van een oproepkracht wordt uitgegaan van het gemiddelde maandsalaris van de afgelopen twaalf maanden. Heeft het dienstverband korter geduurd dan twaalf maanden, dan kan de werkgever uitgaan van het gemiddelde salaris in de daadwerkelijk gewerkte maanden. Aangezien de transitievergoeding ook verschuldigd kan zijn bij een arbeidsovereenkomst die korter dan een maand duurt, moet ook in die situatie een (gemiddeld) bruto maandsalaris berekend worden. Bij arbeidsovereenkomsten korter dan één maand wordt het feitelijk verdiende loon tijdens deze arbeidsovereenkomst gezien als bruto maandsalaris. Bij een min-max contract kan het maandsalaris nooit minder zijn dan het overeengekomen ‘garantieloon’.

Ziekte, verlof of staking

Indien de werknemer binnen de duur van twaalf maanden voor dertig kalenderdagen of meer afwezig was door ziekte, verlof of staking, dan wordt de periode voor het berekenen van het gemiddelde salaris ‘voor’verlengd met een kalendermaand. Is de werknemer in de twaalf maanden waarover u het maandsalaris berekent langer dan dertig dagen afwezig geweest, dan is het mogelijk dat u bij de ‘voorverlenging’ meerdere kalendermaanden moet betrekken. Voor elke dertig dagen van afwezigheid rekent u een extra kalendermaand, dus bij afwezigheid van minimaal zestig dagen rekent u twee extra kalendermaanden.

Berekening vaste en variabele looncomponenten

Voor wat betreft de berekening van vaste en variabele looncomponenten gelden dezelfde regels voor de oproepkracht als voor de vaste kracht. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Boete voor verzaken aanzegplicht

Ook de boete voor het verzaken van de aanzegplicht bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is gebaseerd op het maandsalaris van de werknemer. Deze wordt voor een oproepkracht op dezelfde manier berekend, dus op basis van het gemiddelde maandsalaris van de afgelopen twaalf maanden.

Wilt u meer weten over de werking van oproepovereenkomsten?

Op 24 november 2021 organiseert Extendum het Opfriswebinar Oproepkrachten.

Hierin bespreken wij o.a.

  • De hoofdregels m.b.t. oproepkrachten
  • Hoe u in de praktijk moet omgaan met de regelgeving m.b.t. oproepkrachten
  • De alternatieven voor het oproepcontract

Meer weten of inschrijven? Klik hier.

Heeft u vragen over oproepovereenkomsten? Neem contact op met één van onze gespecialiseerde juristen!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken