HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Aandachtspunten corona steunmaatregelen

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Termijnen insturen Aanvraag tot Afrekening
De termijnen voor het indienen van de Aanvraag tot Afrekening (AtA) van de verschillende NOW-regelingen zijn gewijzigd. Onderstaand het overzicht zoals dat in de brief van 26 oktober 2021 door ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend is gemaakt.

Allerlaatste kans voor afrekening NOW 1

Zondag 31 oktober 2021 was de sluitingsdatum voor het aanvragen van de definitieve afrekening NOW 1. Omdat een klein aantal aanvragers deze definitieve afrekening nog niet heeft aangevraagd is besloten tot het volgende:

Alle aanvragers (van de NOW 1-regeling) die nog geen definitieve afrekening hebben aangevraagd, ontvangen een laatste herinnering van het UWV. Zij kunnen dan tot en met 9 januari 2022 de definitieve aanvraag nog indienen. Is de definitieve aanvraag tot afrekening dan nog niet ontvangen, dan wordt de subsidie definitief op NIHIL vastgesteld.

Betalingsregeling voor terugbetaling voorschot NOW

Het UWV heeft bekendgemaakt dat zij voor aanvragers van de NOW-subsidie die een te hoog voorschot hebben aangevraagd een ruime terugbetalingsregeling zullen treffen. Het te hoge voorschot moet in maximaal 5 jaar terugbetaald worden en er wordt geen rente berekend.

“Nasturen” verklaring
In de regeling van 15 oktober 2021 is door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) besloten dat de termijn van 14 weken voor het “nasturen” van het accountantsproduct nu ook geldt voor de derdenverklaring. En er is besloten dat deze regeling geldt voor alle NOW-regelingen.

Dus voor alle NOW-regelingen geldt nu:

  1. De Aanvraag tot Afrekening (AtA) moet ingediend zijn gedurende de openstelling van het “afrekenloket”.
  2. Als bij deze AtA niet direct de noodzakelijke verklaring ingestuurd kan worden, dan moet deze verklaring binnen 14 weken aangevuld worden met de accountants- of derdenverklaring.

De website van het UWV biedt de mogelijkheid aan te geven dat de AtA wordt aangevuld met een verklaring. Onderstaand het voorbeeld van een derdenverklaring (bij NOW 1)

Korting subsidie
Voor NOW 1 en NOW 2 is bepaald dat ingeval bij een assuranceverklaring bij een AtA (cf COS 3900N) een korting op de subsidie wordt doorgevoerd van 10% of 100% indien geen goedkeurende verklaring kan worden gegeven.

Deze regeling is ook van kracht voor NOW 3 en NOW 4.

Kortweg komt deze regeling erop neer op het volgende: als geen goedkeurende verklaring wordt gegeven dan wordt de subsidie gekort. Deze korting bedraagt 10% indien de oordeelsonthouding het gevolg is van inherente beperkingen. In alle andere gevallen bedraagt de korting 100%.

Protocollen NOW 3 en 4 en werkprogramma’s op Extendum Kennisbank
Recentelijk zijn de protocollen voor het opstellen van de AtA NOW 3 en NOW 4 gepubliceerd. En er zijn addenda gepubliceerd voor de protocollen NOW 1 en NOW 2.

Deze protocollen zijn met de bijbehorende werkprogramma’s opgenomen in de Extendum Kennisbank.

Waar nodig zijn als gevolg van de inhoud van de addenda en documenten voor de AtA NOW 1 en NOW 2 aangepast.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

TVL Q1 2021
Het vaststellingsverzoek voor de TVL-subsidie voor het eerste kwartaal 2021 moet uiterlijk 11 november 2021 ingediend zijn. Het moet voor 12 november ontvangen zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).Hierdoor is de oorspronkelijke deadline van 1 oktober met 6 weken verlengd.

TVL 3
De tegemoetkoming voor het derde kwartaal 2021 is aan te vragen tot en met 29 oktober 17.00 uur.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken