HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Herstel onjuiste uitschrijving Kamer van Koophandel

29-10-2021 | Het aantal bedrijfsopheffingen is in 2020 aanmerkelijk gestegen en ook dit jaar worden weer meer bedrijven gesloten. Achtergrond is de COVID-19 pandemie die met name heeft huisgehouden in de horeca, evenementen en reisbranche. Het aantal faillissement blijkt tot nu toe mee te vallen.

In de praktijk

Ten aanzien van de wijze waarop een bedrijfssluiting bij een BV (of andere rechtspersoon) dient te geschieden blijkt dat dit nog wel eens mis gaat in de praktijk.

Niet zelden wordt een vennootschap bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven terwijl er nog wel activa in de vennootschap aanwezig zijn. Volgens de wet dient – indien er activa in de vennootschap aanwezig zijn op het moment dat het ontbindingsbesluit wordt genomen – er vereffend te worden na het nemen van het ontbindingsbesluit. Gedurende deze vereffeningsfase worden de activa te gelde gemaakt en worden de passiva betaald.

Geen activa in vennootschap

Anders is het als er op het moment van ontbinding geen activa in de vennootschap aanwezig zijn. Dan vindt geen vereffening plaats maar houdt de vennootschap direct op te bestaan bij het nemen van het ontbindingsbesluit. Ook wel de zogenaamde ‘turbo-liquidatie’ genoemd. Hoewel deze regeling op zich duidelijk is, blijkt dat het bij het doorgeven van het ontbindingsbesluit richting de Kamer van Koophandel het nog wel eens misgaat.

Onjuist formulier KvK

Niet zelden wordt de vennootschap al uitgeschreven – soms door een zeer behulpzame medewerker van de KvK – terwijl er nog wel activa in de vennootschap aanwezig zijn. Voor de uitschrijving wordt regelmatig formulier 17b van de KvK gebruikt, terwijl formulier 17a gebruikt had moeten worden.

Artikel 17b is het formulier waarmee de ontbonden vennootschap (en die dus vereffend is) uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Hoewel het formulier van de KvK wel duidelijk deze ‘volgorde’ aangeeft gaat dit in de praktijk vaker fout. Gevolg is dat de activa aanwezig in de vennootschap niet meer kunnen worden overgedragen, want de vennootschap ‘bestaat niet meer’.

‘Foutje’ herstellen

Gelukkig werkt de Kamer van Koophandel vaak mee om dit te herstellen. Op verzoek sturen zij formulier 18 toe waarbij in de omschrijving de ‘turbo-liquidatie’ wordt hersteld. Een mooie geste van de KvK om een onjuiste uitschrijving te herstellen!

mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker
bedrijfsjurist

06 53 73 25 31
mj.swenker@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken