HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Heeft de werknemer zelf opgezegd? Werkgevers pas op!

12-05-2021 | Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam blijkt maar weer eens dat werkgevers niet zomaar mogen aannemen dat een werknemer rechtsgeldig heeft opgezegd. In deze zaak had de werknemer een ontslagbrief op het bureau van de werkgever gelegd, maar in hun verdere communicatie was de opzegging niet ter sprake gekomen.

Wat was er aan de hand?

Werknemer was sinds 2016 bij werkgever in dienst. Op 24 juli 2020 vindt werkgever een brief van werknemer op zijn bureau, waarin staat dat werknemer ontslag neemt. Werkgever kijkt hier niet van op, want in de weken daarvoor hebben werkgever en werknemer meerdere discussies gevoerd over de voorgenomen vakantie van werknemer in augustus.

Werkgever stopt loonbetaling

Werkgever heeft eerder aangegeven dat zij het bedrijf – anders dan voorgaande jaren – in augustus niet zou sluiten, in verband met de coronacrisis. Werknemer wilde in augustus graag op vakantie naar Turkije, een land waarvoor op dat moment een negatief reisadvies gold. Werkgever is het er niet mee eens dat werknemer het risico neemt om naar een land te gaan waarvoor een negatief reisadvies geldt. Werkgever gaat er dan ook vanuit dat werknemer uit onvrede met deze discussies zijn dienstverband heeft opgezegd en stopt met de loonbetaling.

Kort geding aangespannen door werknemer

Werknemer spant een kort geding aan, vordert loonbetaling en ontkent dat hij heeft opgezegd. De rechter is het met de werknemer eens. De werkgever wordt gehouden tot loondoorbetaling. De werknemer heeft niet rechtstreeks bij werkgever opgezegd, sterker nog, partijen hebben nooit gesproken over een opzegging.

Werknemer heeft met werkgever afgesproken dat hij bij terugkomst uit Turkije een coronatest zou doen en werkgever heeft daarvoor zelf een afspraak voor werknemer gemaakt. Deze omstandigheden maken het niet aannemelijk dat werknemer daadwerkelijk wilde opzeggen, maar ook los daarvan dient de werkgever zich ervan te vergewissen dat werknemer de intentie heeft om zelf op te zeggen. Ook vanwege de vergaande consequenties daarvan voor werknemer, zoals het vervallen van het recht op een WW-uitkering.

Zegt een werknemer op bij de werkgever?

Dan doet de werkgever er goed aan om zich er in een persoonlijk gesprek van te vergewissen dat de werknemer inderdaad weloverwogen de keuze heeft gemaakt om zijn baan op te zeggen. En om de beëindiging schriftelijk vast te leggen tussen partijen.

Advies & contact

Wilt u advies over opzegging of ontslag van werknemers? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken