HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

UWV te laat met beslissing WIA-uitkering. Wat nu?

12-05-2021 | Het structurele tekort aan bedrijfs- & verzekeringsartsen maakt dat het UWV steeds vaker te laat is met het afgeven van een WIA-beschikking. Wat te doen in deze situatie?

Als de WIA-aanvraag tijdig is gedaan en u een ontvangstbevestiging heeft gekregen, volgt eerst de toets of werkgever en werknemer beiden voldoende hebben gedaan volgens de procesgang 1e en 2e ziektejaar. Dit is de zogenaamde RIV-toets. Heeft het UWV onvoldoende informatie gekregen dan krijgen werknemer en werkgever daarover een brief en heeft u (kort) de tijd om de aanvullende stukken te versturen.

In de ontvangstbevestiging van de WIA-aanvraag staat de uiterste datum waarvoor het UWV een beslissing zal nemen. Heeft u op die datum nog helemaal niets gehoord dan kunnen werkgever of werknemer een “melding te late beslissing UWV” indienen. Na ontvangst van de melding te late beslissing heeft het UWV nog 2 weken om een WIA-beslissing te nemen óf 2 weken om een volgende uiterste beslissingsdatum te bepalen. Hoort u weer niets dan betaalt het UWV een vergoeding te beginnen met € 23 per dag tot een maximum van € 1.442.

Overigens is het zo dat het UWV geen sanctie loondoorbetaling meer op kan leggen als er minder dan 6 weken resteren van het 2e ziektejaar en de WIA-aanvraag tijdig is gedaan. De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt na 104 weken en de werknemer krijgt een voorschot op de uitkering van het UWV.

Contact en advies

Heeft u een vraag over de ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’ (WIA)? Of heeft u een andere verzuimvraag? Neem dan gerust contact met ons op.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken