HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Mag een werknemer twee banen tegelijkertijd hebben?

17-11-2021 | Het komt steeds meer voor; werknemers die twee banen combineren. Voor parttime werkers is het vaak een bewuste keuze om een tweede baan te zoeken, zo blijkt uit onderzoek. Het geeft afwisseling in de werkzaamheden én genereert extra inkomen. Oproepkrachten nemen vaak een tweede baan omdat ze in hun eerste functie niet genoeg uren kunnen maken.

Mag je zomaar een tweede baan zoeken?

Meestal niet. De werknemer heeft het recht op vrije arbeidskeuze, maar in veel contracten en in sommige cao’s staat een nevenwerkzaamhedenbeding. Het nevenwerkzaamhedenbeding bepaalt dat de werknemer geen nevenwerkzaamheden mag verrichten tijdens het dienstverband, tenminste niet zonder toestemming van de werkgever. Deze toestemming kan de werkgever – voorlopig nog – vrij eenvoudig weigeren. Dit kan echter volgend jaar gaan veranderen, als er strengere regels komen voor het nevenwerkzaamhedenbeding. Meer informatie hierover vindt u in het artikel ‘Het verbod op nevenwerkzaamheden, mag het straks nog?’.

In het geval van een oproepkracht en/of een tijdelijk contract is het meestal niet redelijk als de werkgever de werknemer verbiedt om een tweede baan te nemen.

Meldingsplicht voor werkzaamheden

De werkgever doet er verstandig aan om in ieder geval een meldingsplicht voor nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst te zetten. Voor de werkgever houdt het namelijk een risico in als de werknemer ook elders gaat werken. Niet alleen doordat nevenwerkzaamheden concurrerend kunnen zijn met het bedrijf, er bedrijfsgeheimen kunnen worden uitgewisseld of dat er sprake kan zijn van een belangenconflict. Maar ook omdat de werkgever ervoor verantwoordelijk is dat de werknemer de Arbeidstijdenwet niet overtreedt. De werkgever kan een boete krijgen als dit wel gebeurt, zelfs als hij niet op de hoogte was van de nevenwerkzaamheden.

Arbeidstijdenwet

Werknemers mogen in principe maximaal 12 uur per dag werken voor een korte periode en nooit meer dan 60 uur per week. Voor de gemiddelde werktijd in een periode van vier weken gaat de wet uit van maximaal 55 uur per week, voor 12 weken van maximaal 48 uur per week. Er staan wel uitzonderingen op deze hoofdregel in de Arbeidstijdenwet, bijvoorbeeld bij bepaalde beroepen of een langere referentieperiode in bepaalde gevallen. Overigens gelden de regels van de Arbeidstijdenwet niet voor werknemers die (in totaal) drie keer het minimumloon of meer verdienen. Behalve als deze werknemers werken in nachtdiensten of risicovol werk doen.

Fiscale gevolgen

Tenslotte heeft het hebben van meerdere banen voor de werknemer zelf ook fiscale gevolgen. Zo kan slechts één van de werkgevers de loonheffingskorting toepassen, zodat de werknemer vaak belasting moet terugbetalen.

Advies & contact

Heeft u het vermoeden dat uw werknemer nevenwerkzaamheden verricht? Of heeft u algemene vragen over werknemers en nevenwerkzaamheden? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken