HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuwe modellen juridische kennisbank (JKB)

18-11-2021 | Het afgelopen jaar heeft de juridische afdeling van Extendum hard gewerkt aan het updaten en uitbreiden van de juridische kennisbank (JKB). Onlangs is de kennisbank weer aangevuld met nieuwe juridische modellen. 

Afgelopen periode hebben we een aantal geheel nieuwe en veelgebruikte besluiten buiten vergadering in de kennisbank opgenomen, waaronder:

  • Een besluit tot verlenging van de publicatietermijn van de jaarrekening.
  • Een besluit tot omzetting agio annex overeenkomst van storting en verrekening.
  • Een besluit tot uitkering dividend door de aandeelhouders – eveneens buiten vergadering.
  • Het bijbehorende besluit van het bestuur van de vennootschap waarbij goedkeuring wordt gegeven.

Voor wat betreft Engels modellen hebben we kortgeleden een tweetal Engelstalige arbeidsovereenkomsten – uiteraard naar Nederlands recht – in de Juridische Kennisbank (JKB) opgenomen, te weten een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd.

Mocht u vragen hebben over of hulp nodig hebben bij het op maat maken van de modellen, dan kunt daarvoor kunt u daarvoor terecht bij onze juridische en/of P&O adviseurs.

Kennisbank

Klik hier om in te loggen in de Extendum Kennisbank. Heeft u nog geen abonnement op de Extendum Kennisbank, maar wilt u wel meer weten hierover? Klik dan hier.

U kunt ook bellen met het secretariaat of mailen naar secretariaat@extendum.nl.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken