HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over corona (steun)maatregelen

23-11-2021 | Helaas heeft het kabinet weer beperkende maatregelen moeten nemen in de strijd tegen het oprukkende coronavirus.

TVL-regeling

Voor de – door de beperkende maatregelen – getroffen ondernemers is aan de maatregelen een nieuw, beperkt, steunpakket gekoppeld. Doel van het steunpakket is de ondernemers te steunen bij het betalen van hun vaste bedrijfskosten. Hiervoor wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) regeling gebruikt. Om voor deze steun in aanmerking te komen moet sprake zijn van een omzetdaling in Q4 2021 van tenminste 30% ten opzichte van Q4 2019 of Q1 2020.

De openstelling van de regeling wacht nog op goedkeuring van de Europese Commissie.

Andere regelingen

Naast deze regeling is het volgende bekend gemaakt.

  1. De regeling Vaste Lasten Nachtsluiting Horeca (VLN) wordt vervangen door de bovengenoemde TVL-regeling.
  2. De regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) voor landbouwbedrijven blijft bestaan.
  3. Voor evenementen en de culturele – en de sportsector zijn aanvullende steunmaatregelen bekendgemaakt.

Vooralsnog is niets bekend over een nieuwe NOW-regeling.

De overheidsinformatie over de steunmaatregelen is te vinden op www.rijksoverheid.nl/steunpakket

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken