HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

Loondoorbetaling, oproepkrachten en NOW

11-03-2021 | Een werkgever heeft zijn oproepkracht één maand doorbetaald tijdens de lockdown en daarna niet meer. De oproepkracht claimt loon want zijn werkgever krijgt immers een NOW-uitkering. Heeft hij recht op loondoorbetaling?

De uitzendkracht werkt er net 5 maanden en heeft een contract voor een jaar. Hij valt in bij drukte, dit was met name in de zomer het geval. Er is overeengekomen dat de werknemer niet betaald krijgt als hij niet werkt.

De eerste vraag die beantwoord moet worden in dit kader is of de werknemer op basis van de wet recht op loon heeft. Met andere woorden is er wel een recht op loondoorbetaling onder normale omstandigheden? Vervolgens komt de vraag aan de orde of de NOW een recht op doorbetaling geeft.

Wettelijke Loondoorbetaling?

Is er sprake van wettelijke loondoorbetaling? Dat is voor wat betreft oproepkrachten nog geen eenvoudige vraag. Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u door naar het artikel “Oproepkrachten na 1 jaar opnieuw aanbod vaste arbeidsomvang doen“.

In onderstaande gaan wij uit van de situatie dat de werkgever niet verplicht is om de oproepkracht door te betalen. De afspraak, dat de werkgever niet hoeft door te betalen geldt gewoon. De werkgever mag dus stoppen met doorbetalen, ook al zou het niet werken voor rekening en risico van de werkgever komen.

De werkgever krijgt NOW

Een van de verplichtingen is dat de werkgever zijn loonsom (ten opzichte van de refertemaand) zo veel mogelijk in stand laat. In de toelichting in NOW 1.0 zei de wetgever hierover dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft. Het gevolg van het niet in standhouden van de loonsom is dat de werkgever mogelijk te veel voorschot heeft ontvangen en een deel moet terug betalen. Het is dus geen harde verplichting.

De minister geeft de werkgever de gelegenheid om ook werknemers door te betalen voor wie geen wettelijke loondoorbetalingsverplichting geldt. De werkgever kan deze medewerkers uit coulance doorbetalen en daarvoor NOW verkrijgen, maar hij is daartoe niet verplicht. De werknemer zelf kan daar ook geen rechten aan ontlenen. Het is immers geen harde verplichting om de loonsom in stand te houden, dan kan aan de andere kant ook geen hard recht ontstaan. Dus de werknemer heeft niet het individuele recht om loon te claimen.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken