HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Ik stop met mijn bedrijf. Wat moet ik regelen voor mijn personeel?

10-03-2021 | Door de coronacrisis hebben veel ondernemingen het moeilijk. Met name in de cultuursector, horeca en evenementen is bedrijfsbeëindiging op een gegeven moment onvermijdelijk. Maar wat gebeurt er dan met de werknemers?

Dienstverbanden werknemers

De dienstverbanden met de werknemers zullen moeten worden beëindigd. Bij bedrijfsbeëindiging kan voor werknemers een ontslagvergunning bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd. Als de bedrijfseconomische redenen goed onderbouwd worden, wordt de vergunning eigenlijk altijd wel verleend. In grotere bedrijven kan een sociaal plan worden opgesteld. Dit zorgt voor een gestroomlijnde afwikkeling van de dienstverbanden.

Let op subsidieregelingen

Let ook op eventueel ontvangen subsidieregelingen. Onder de NOW 2.0 mocht een onderneming werknemers niet wegens bedrijfseconomische redenen ontslaan. Deed zij dat wel, dan kreeg zij een ‘ontslagboete’, in de vorm van een verlaging (achteraf) van de subsidie. Bij de NOW 3.0 regeling past het UWV in principe geen ‘ontslagboete’ meer toe.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Sinds op 1 januari 2020 de Wet Arbeid in Balans (WAB) is ingevoerd, betaalt de werkgever vanaf dag één een transitievergoeding, indien het dienstverband op zijn initiatief wordt beëindigd. Dit is bij bedrijfsbeëindiging niet anders. Alleen bij een faillissement of surseance van betaling zijn de transitievergoedingen niet verschuldigd. Bij CAO kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt voor betaling van de transitievergoeding bij bedrijfseconomisch zwaar weer. In bepaalde gevallen kan de verplichting tot het betalen van transitievergoedingen immers juist de oorzaak zijn van een faillissement.

Transitievergoedingen

Daarom verdient het aanbeveling om met uw personeel in onderhandeling te gaan over de hoogte van de transitievergoedingen. U heeft, naast de route van het aanvragen van een vergunning bij het UWV, immers altijd de mogelijkheid om met wederzijds goedvinden (d.m.v. een vaststellingsovereenkomst) uit elkaar te gaan. En bij een beëindiging met wederzijds goedvinden zijn partijen vrij om afwijkende afspraken te maken met betrekking tot de vergoeding, maar ook over andere zaken.

Verkeert u in financieel zwaar weer, dan heeft u onder de WAB verder nog de mogelijkheid van betaling van de transitievergoeding in termijnen. In dat geval kan de transitievergoeding wel met een percentage worden verhoogd (artikel 7:673c lid 2 BW).

Heeft u minder dan 25 werknemers, zit u tegen uw pensioen aan en is dat de reden voor de bedrijfsbeëindiging? Dan kunt u voor betaalde transitievergoedingen een beroep doen op de compensatieregeling. U bent dan wel verplicht om voor één van uw medewerkers een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen, zodat het UWV de ontslagreden kan toetsen. Van de rest van uw medewerkers kunt u vervolgens met een vaststellingsovereenkomst (VSO) afscheid nemen. Achteraf kunt u compensatie vragen van de betaalde transitievergoedingen.

Advies en contact

Wilt u advies met betrekking tot bedrijfseconomisch ontslag en/of het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (VSO)? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen! Op korte termijn organiseren wij wederom de cursus Bedrijfseconomisch ontslag. Deelnemen of meer informatie, klik hier.

E-learning VSO beëindiging dienstverband

Onlangs heeft Extendum een nieuw e-learning platform gelanceerd. Hier treft u diverse e-learnings aan – in het bijzonder geschikt – voor accountants en fiscalisten.

In de e-learning ‘De vaststellings­overeenkomst bij de beëindiging van een dienstverband’ wordt er ingegaan op de wetgeving en uitspraken, op de rechtskracht van de vaststellingsovereenkomst en op de mogelijke gevolgen ervan. Verder gaan we in op de ondertekening, de transitievergoeding en het recht op ww en andere sociale uitkeringen. We behandelen enkele uitspraken ter illustratie van de regels en tot slot gaan we in op de herroeping van de vaststellingsovereenkomst.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken