HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Oproepkrachten na 1 jaar opnieuw aanbod vaste arbeidsomvang doen

05-03-2021 | Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zal de werkgever nadat de oproepovereenkomst 12 maanden (tussenpozen niet mee gerekend) heeft geduurd, de oproepkracht een aanbod vaste uren moeten doen.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De WAB trad in januari 2020 in werking. De werkgever had tot 1 februari 2020 de tijd om zijn oproepkrachten een – schriftelijk of elektronisch – aanbod te doen. Het kwam ook voor dat er een aanbod gedaan moest worden midden in de looptijd van een contract.

Opnieuw een aanbod doen

De meeste oproepkrachten sloegen het aanbod af, waardoor de oproepcontracten eigenlijk op dezelfde voet doorliepen. Dit heeft echter tot gevolg dat de werkgever na een jaar opnieuw een aanbod moet doen. Wordt dit vergeten, dan heeft de oproepkracht recht op het loon dat gebaseerd is op het aantal uren dat in het aanbod had moeten staan. Zelfs of de oproepkracht hiervoor nu werkt of niet.

Corona en aanbod vaste arbeidsomvang

Het is voor te stellen dat dit door Corona in een ander daglicht is komen te staan. De oproepkrachten die het aanbod vorig jaar wel hadden geaccepteerd hadden geluk. Er is immers een vaste loonaanspraak ontstaan. De oproepkrachten die aanvankelijk hadden geweigerd, hadden wellicht pech als net hun branche werd getroffen. Niet alle werkgevers hebben immers hun oproepkrachten doorbetaald, ongeacht of er sprake was van een NOW-subsidie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het doen van een aanbod zal binnen 1 maand na 12 maanden moeten worden gedaan. Het betreft – zoals gezegd – een aanbod gebaseerd op de gewerkte uren in de voorafgaande 12 maanden. Het aanbod moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan. En de oproepkracht krijgt 1 maand de tijd om het aanbod te accepteren of niet. Dus uiterlijk de 1e dag van de 15e maand zal het aanbod ingaan. Het kan uiteraard ook eerder ingaan.

Als een hoge mate van flexibiliteit gewenst is, kan gekozen worden voor een jaarurenovereenkomst.

Rechtsvermoeden

Impliceert deze wetgeving nu dat als een aanbod is geweigerd, er geen loondoorbetalingsverplichting bestaat als er niet wordt gewerkt? Dit is niet altijd het geval.

Als een werknemer regelmatig wordt ingeroosterd en niet alleen bij piek en ziek wordt ingezet, bestaat de mogelijkheid voor een oproepkracht om het rechtsvermoeden in te roepen. De oproepkracht kan dan het gemiddelde aantal gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden vorderen van de werkgever en een arbeidsovereenkomst voor vaste uren te claimen. De werkgever zal dan moeten aantonen dat een periode van 3 maanden niet representatief is.

Training en advies

Binnenkort organiseert Extendum een (online) training over het gebruik van oproepcontracten. Wij zullen hier op korte termijn over informeren.

Heeft u – of uw cliënt – oproepkrachten in dienst en heeft u vragen over de WAB? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde adviseurs.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken