HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Faillissement en de verplichting van verschillende schuldeisers

12-03-2021 | Hoewel op dit moment het aantal faillissementsaanvragen laag is, kan dit de stilte voor de storm zijn indien en zodra de steunmaatregelen van de overheid ophouden en ook weer de diverse achterstallige schulden moeten worden betaald. Of de Wet Homologatie Onderhand Akkoord (WHOA) in alle gevallen een oplossing biedt is daarbij nog even de vraag.

Faillissementsaanvraag

Zoals bekend, is het voor een (succesvolle) faillissementsaanvraag nodig dat de crediteur aantoont dat er verschillende crediteuren onbetaald blijven (de zg. pluraliteit van schuldeisers). Voor een crediteur is het soms lastig om een dergelijke steunvordering ‘te vinden’. Daarbij bestaat ook nog de kans dat de betreffende debiteur van wie het faillissement wordt aangevraagd die ene – soms met moeite gevonden steunvordering – betaalt zodat de steunvordering komt te vervallen.

Informatie steunvorderingen vergaren

Waar kan een crediteur de informatie vergaren die hem leert welke steunvorderingen er kunnen zijn? Het is van belang hierbij op te merken dat het niet nodig is dat de crediteur van deze steunvordering zijn medewerking geeft aan het faillissementsverzoek. Uiteraard is het mogelijk de gepubliceerde jaarstukken van de betreffende debiteur op te zoeken of andere crediteuren te benaderen. Er is nu wellicht nog een andere mogelijkheid.

Gezien de achterstanden die ondernemers thans kunnen hebben in de afdrachten van de diverse belastingen, dit op grond van de steunmaatregelen van de overheid, kan een crediteur die een faillissement aanvraagt wellicht van dit vermoeden uitgaan. Als namelijk zijn factuur niet wordt betaald kan deze crediteur er wellicht wel van uitgaan dat ook de fiscale vorderingen niet zijn voldaan. Van belang is hierbij nog te bedenken dat volgens vaste rechtspraak een steunvordering ook niet opeisbaar hoeft te zijn.

Zo werken steunmaatregelen die door de overheid goed zijn bedoeld misschien nog tegen je!

mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker
bedrijfsjurist

06 53 73 25 31
mj.swenker@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken