‘Vertrouwen zorgt voor succesvolle bedrijfsovername’

‘Extendum, blijf het doen zoals je nu doet’

‘De VTB’s van Extendum hebben een duidelijke meerwaarde’

‘Met Extendum klankborden over de te nemen route’

‘Extendum, een betrouwbare partner’

‘She proved to be exactly the person I was hoping to find’