HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Niet eens met box 3-heffing?

Doordat veel belastingplichtigen de box 3-heffing als een te zware last ervaren is en wordt er massaal bezwaar gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing.

Omdat voor het massaal bezwaar over 2017 andere regelgeving van toepassing is dan voor de jaren tot en met 2016 hebben wij deze hieronder afzonderlijk uitgewerkt.

Omdat het voor 2017 noodzakelijk is om bezwaar te maken, is er kosteloos een model bezwaarschrift beschikbaar.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken