HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

Moet de ontvangen TOGS terugbetaald worden?

In de Kamerbrief van 19 maart 2021 heeft de minister duidelijkheid verstrekt over de uitvoering van de TOGS-regeling. Dat heeft er tot geleid dat we de Corona casus van de dag ‘Verantwoording subsidie NOW, TOGS en TVL in de jaarrekening en in tussentijdse cijfers‘– van 5 augustus 2020 – moesten updaten. De casus hieronder speelt in op de actualiteit. 

Situatie

Een klant van mijn kantoor heeft destijds de bijdrage Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 aangevraagd. De klant stelt vast dat in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 geen sprake is geweest van een omzetdaling van tenminste € 4.000.

Daardoor voldoet de klant niet aan één van de voorwaarden van de TOGS-regeling en heeft hij dus ten onrechte dit voorschot ontvangen.

Vraag: Moet de klant deze subsidie terugbetalen en hoe moet dat?

Antwoord: Dat hangt er vanaf. Hieronder leggen wij uit hoe het zit.

In de Kamerbrief van 19 maart 2021 heeft de minister aangegeven dat ondernemers het omzetverlies en de vaste lasten niet achteraf hoeven aan te tonen.

Wat wel aangetoond moet worden is het feit dat op het moment van aanvraag voldaan werd aan de voorwaarden. Dus dat op het moment van aanvraag er een gerechtvaardigde verwachting was dat de omzetdaling tenminste € 4.000 zou bedragen en dat er sprake was van tenminste € 4.000 vaste lasten.

Dus als de klant kan aantonen dat deze gerechtvaardigde verwachting bestond en dit ook kan onderbouwen, is er geen sprake van een terugbetalingsverplichting.

Is dit achteraf niet aan te tonen, dan bestaat nog steeds de kans dat de ontvangen subsidie terugbetaald moet worden.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken