HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

Verantwoording subsidie NOW, TOGS en TVL in de jaarrekening en in tussentijdse cijfers

15-04-2021 | Update: In de Kamerbrief van 19 maart 2021 heeft de minister duidelijkheid verstrekt over de uitvoering van de TOGS-regeling. Hierdoor is onderstaande ‘Corona casus van de dag’ niet meer actueel. Wij hebben een nieuwe casus voor u opgesteld, deze vindt u hier.

05-08-2021 | U gaat voor een klant de tussentijdse cijfers per 30 juni 2020 samenstellen. De klant heeft in het eerste halfjaar van 2020 gebruikgemaakt van de NOW-regeling en van de TOGS-regeling.

Vraag: Op welke plaats in het tussentijdse overzicht worden de subsidies getoond?

Antwoord: Het betreft hier een besloten vennootschap. Dus BW 2T9 en de RJ zijn leidend.

De NOW-regeling betreft een subsidie op de loonkosten. Het ligt dus voor de hand de subsidie te verantwoorden als een bijzondere post onder de lonen en salarissen. U zou zelfs kunnen overwegen om de subsidie te splitsen in een deel voor de lonen, een deel voor de sociale lasten en een deel voor overige kosten. Het komt ons voor dat het inzicht dat de jaarrekening dient te geven daarmee niet is gediend. Dan blijft dus de bijzondere post onder de lonen en salarissen over.

De TOGS-regeling betreft een eenmalige belastingvrije gift. Deze bijdrage kan verantwoord worden als bijzondere post onder de overige kosten.

Let ook op het volgende:

  • Als u tussentijdse cijfers opstelt voor een IB-onderneming of voor een (kleine) stichting of vereniging, dan is BW 2 niet van toepassing. De verwerking van de subsidies kan in die gevallen toch op deze wijze plaatsvinden.
  • De TOGS-subsidie is een gift. Dus bij de berekening van de fiscale winst (bij de vennootschapsbelasting) of van de winst uit onderneming (inkomstenbelasting) moet hiermee rekening worden gehouden.
  • De TOGS is opgevolgd door de TVL-regeling. De verantwoording daarvan kan op dezelfde wijze plaatsvinden als de verantwoording van de TOGS. Bij het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting of de aangifte inkomstenbelasting dient u er rekening mee te houden dat ook deze subsidie belastingvrij is.
  • Bij de definitieve afrekening van de NOW-subsidie moet de ontvangen TOGS- en TVL-subsidie meegenomen worden in de berekening van de definitieve omzetdaling.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken