HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Ingangsdatum vaste uren aanbod oproepkracht

2 maanden na afloop van 12 maanden

18-06-2021 | Als een oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd moet de werkgever een aanbod van vaste uren doen. Dit geldt ook wanneer een oproepkracht een eerder aanbod heeft geweigerd en er sindsdien weer 12 maanden verstreken zijn.

Een werkgever moet het aanbod uiterlijk één maand nadat de 12 maanden zijn verstreken schriftelijk hebben gedaan. Het gaat hier om de 13e maand. Gedurende deze tijd is het contract nog niet aangepast.

Een werknemer heeft vervolgens een maand de tijd om hier op te reageren. Dit is dus in de 14e maand.

De aangepaste uren gaan in op de eerste dag van de 15e maand.

Dit kan anders zijn als u bij het aanbod heeft aangegeven dat het eerder ingaat. De overeenkomst zal echter nooit later dan de 15e maand kunnen ingaan.

Aanvullende informatie

In maart 2021 schreven wij al een artikel over ‘Oproepkrachten na 1 jaar opnieuw aanbod vaste arbeidsomvang doen‘. Wilt u graag een oproepovereenkomst opstellen of wilt u een aanbod vaste uren doen? In onze Juridische kennisbank treft u voor deze overeenkomsten handige modellen ter inspiratie aan.

Op korte termijn zullen wij ook een webinar organiseren over oproepkrachten. Wilt u alvast uw interesse vrijblijvend kenbaar maken? Dat kan! Mail ons hier.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken