HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De kleine accountantseenheid en NOW-afrekeningen

16-06-2021 | Onbedoeld neveneffect van NOW-afrekeningen voor niet-accountants door de NBA hersteld.

In de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) is een kleine accountantseenheid (KAE) gedefinieerd. Een accountantspraktijk voldoet aan de criteria van een KAE als er niet meer dan 2 eindverantwoordelijke accountants (EA) zijn en daarnaast maximaal 5 andere personeelsleden.

De coronacrisis heeft geleid tot door de overheid ingevoerde noodmaatregelen. Eén van die noodmaatregelen is de NOW-regeling. Er is vastgesteld dat bij een groot aantal aanvragen tot afrekening van deze regeling een zgn.” derdenverklaring” afgegeven moet worden. Om dit mogelijk te maken is de definitie van een eindverantwoordelijke professional (EP) in de NVKS aangepast, er is nu sprake van een “andere wettelijk aangewezen professional”.

Onbedoeld neveneffect van deze aanpassing is dat hierdoor een aantal KAE niet meer voldoet aan de voorwaarden van een KAE. Dit onbedoelde neveneffect heeft de NBA met NBA-Alert 44 en met de publicatie van de ”Beleidsregel artikel 27a NVKS in het kader van de NOW” gerepareerd.

De NBA heeft gepubliceerd dat gebruikgemaakt kan worden van de hardheidsclausule in art 27a van de NVKS als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 1. De “nieuwe” eindverantwoordelijken zijn:
  1. Of een accountant die niet eindverantwoordelijk is voor andere NVKS-opdrachten.
  2. Of een andere wettelijk aangewezen professional die niet eindverantwoordelijk is voor andere opdrachten bedoeld in artikel 1 van de NVKS.
   1. Maar uitsluitend eindverantwoordelijk is voor het afgeven van NOW-derdenverklaringen
 2. In ALLE dossiers van NVKS-opdrachten die na vandaag worden afgerond wordt vermeld:
  1. Er wordt niet meer voldaan aan art 27.2 NVKS omdat anderen dan de EA derdenverklaringen afgeven in het kader van de NOW.
  2. Er wordt een beroep gedaan op de hardheidsclausule van artikel 27a NVKS.
 3. Bij NVKS-opdrachten die al vóór inwerkingtreding van deze beleidsregels waren gecontinueerd, kan achteraf een dergelijke aantekening worden toegevoegd (ook al zijn deze dossiers al gesloten). Dit wordt gezien als een administratief proces om een opdrachtdossier te voltooien.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken