HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Vakantie opnemen tijdens verzuim

15-06-2021 | Ook zieke medewerkers hebben het recht om met vakantie te gaan, mits dit de genezing niet nadelig beïnvloedt. Staat er een noodzakelijke ingreep of behandeling gepland voor de aangevraagde vakantieperiode dan is het niet verstandig de vakantie toe te kennen.

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een zo snel mogelijke terugkeer in werk. In geval van twijfel kunt u de bedrijfsarts vragen hierover een uitspraak te doen.

Wordt de vakantie toegekend dan is de medewerker tijdens deze vakantieperiode vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. Hij/zij hoeft niet bereikbaar te zijn voor de arbodienst, casemanager, werkgever of re-integratiebedrijf.

Vakantiedagen* worden tijdens verlof volledig opgebouwd en dit betekent dat voor de vakantieperiode deze ook volledig worden opgenomen. Ook als iemand gedeeltelijk aan het werk is! Stel iemand is weer op 3 dagen voor 2 uren per dag begonnen en werkt normaal 24 uren; dan worden 24 uren afgeschreven van de verlofkaart. Dit zijn 6 vakantie-uren i.v.m. werk en 18 uren voor “vakantie” i.v.m. re-integratieverplichtingen.

Om een stuwmeer aan vakantiedagen van zieke medewerkers te voorkomen, is het verstandig om een vinger aan de pols te houden voor de vakantieplannen.

* Per CAO of Personeelshandboek kan vastgelegd zijn dat tijdens verzuim alleen de wettelijke vakantiedagen worden opgebouwd.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken