HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Valkuilen bij ontslag van de statutair bestuurder

22-06-2021 | Directeur, CEO of bestuurder; de bestuurder van een onderneming heeft vaak verschillende functienamen, maar in de praktijk is het niet altijd duidelijk welke arbeidsrechtelijke positie de bestuurder inneemt. Deze vraag zal vooral naar voren komen op het moment dat de onderneming de bestuurder wil ontslaan.

Ontslag statutair bestuurder

Is de bestuurder een ‘gewone’ werknemer (titulair bestuurder), dan zijn de regels van het arbeidsrecht van toepassing. De onderneming heeft dan een ontslagvergunning van het UWV nodig, of kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen via de kantonrechter.

Een statutair bestuurder is aangesteld door middel van een besluit van de Algemene Vergadering (AV) (van Aandeelhouders) of bij de oprichting van een rechtspersoon en kan ook alleen door de AV worden ontslagen (voor grote bv’s en nv’s gelden andere regels). Hij heeft daarbij het recht om zijn zegje te doen in de AV. Wordt er niet aan de formele regels voor het oproepen en houden van de vergadering voldaan, dan is het ontslagbesluit aantastbaar of kan het zijn dat de onderneming een (hogere) ontslagvergoeding moet betalen.

Een geldig vennootschapsrechtelijk ontslag van een statutair bestuurder leidt automatisch tot het einde van de arbeidsovereenkomst, tenzij partijen overeenkomen dat dit niet zo is.

Redelijke grond van ontslag

Net als bij gewone werknemers moet er wel een redelijke grond van ontslag zijn. Meestal wordt deze gevonden in een verschil van inzicht over het te voeren beleid en/of een verstoorde arbeidsverhouding. Net als bij het gewone ontslagrecht leidt het gebrek aan een goed dossier in de praktijk vaak tot een hogere ontslagvergoeding. Daarnaast kan ook de statutair bestuurder aan de rechter vragen een billijke vergoeding toe te wijzen, als de onderneming het ontslagdossier niet goed op orde heeft en/of ernstig verwijtbaar gehandeld heeft.

Ontslagverbod bij ziekte

Net als bij de gewone werknemer geldt ook voor de statutair bestuurder een ontslagverbod bij ziekte, maar deze kan worden doorkruist als de bestuurder zich ziekmeldt nadat hij de oproeping voor de AV heeft ontvangen, waarbij zijn ontslag op de agenda staat, of nadat hij daarvan op de hoogte is geraakt.

Herstellen van dienstverband

De statutair bestuurder kan de rechter in principe niet verzoeken om het dienstverband te herstellen, tenzij hij beargumenteert dat er strijd is met de wet, de statuten of de redelijkheid en billijkheid, maar dit heeft in de praktijk niet veel kans van slagen. Wil de statutair bestuurder zich verzetten tegen zijn ontslag, dan is een beroep op een formeel gebrek van het ontslagbesluit in het algemeen kansrijker.

Conclusie & contact

Kortom, het is belangrijk dat de onderneming het ontslag van een statutair bestuurder goed voorbereidt en op de hoogte is van alle vereisten.

Heeft u vragen over ontslag van de statutair bestuurder? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken