HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over coronamaatregelen

Onderstaand de belangrijkste zaken van de afgelopen week:

1. TOGS regeling

De TOGS regeling is fors uitgebreid met een aantal SBI codes

2. Tozo regeling

De Tozo regeling is onder voorwaarden opengesteld voor DGA’s

3. Deblokkering G-rekening

Nieuwe informatie over de deblokkering van de G-rekening en in ons geactualiseerde artikel over Uitstel van Betaling staat dat Betalingsonmacht niet langer separaat hoeft te worden aangevraagd.

4. Financieringsmogelijkheden

Het ministerie van EZ heeft wederom een uitbreiding aangekondigd van de financieringsmogelijkheden: nu voor startups en non-bancair gefinancierde ondernemingen.

5. NOW regeling

Over de NOW regeling is inmiddels duidelijk dat:

 1. De subsidie wordt aangevraagd op basis van de loonsom januari en de verwachte omzetdaling over een driemaands periode.
 2. De subsidie afrekening zal plaatsvinden op basis van de werkelijke loonsom in de periode maart t/m mei 2020 en de werkelijke omzetdaling in de driemaands periode die is gekozen in de aanvraag.
 3. Een stijging van de loonsom leidt niet tot een hogere subsidie.
 4. U kunt de aanvraag indienen tot en met 31 mei 2020 dus hoe later u indient
  – hoe meer kennis u heeft van de werkelijke omzetdaling.
  – hoe meer inzicht u heeft in de gevolgen van de afgekondigde overheidsmaatregelen.
 5. Als er sprake is van een groep ondernemingen dan moet in de berekening de omzetdaling van alle groepsonderdelen met Nederlands SV-loon worden meegenomen.
 6. Houd u er rekening mee dat de omzetdaling wel gerelateerd moet zijn aan de bijzondere omstandigheden die een gevolg zijn van de overheidsmaatregelen i.v.m. het COVID-19-coronavirus.
 7. Het is nog onduidelijk hoe de accountantsverklaring bij de afrekening er uit gaat zien. Hierover is overleg tussen NBA en UWV. Zodra hierover meer duidelijk is zullen we dat melden. Het salaris van een ontslagen medewerker wordt verrekend met de uiteindelijk toegekende subsidie.
 8. De termijn waarop het UWV zal reageren op de definitieve afrekening is verlengd van 22 naar 52 weken.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken