HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Deblokkeren g-rekening

Het kabinet heeft besloten dat bedrijven die gebruik maken van g-rekeningen deze, als corona ondersteuningsmaatregel, (gedeeltelijk) kunnen deblokkeren.

Onder normale omstandigheden kan het vrijgeven van een g-rekening alleen voor een overschot. Tijdelijk kunnen vanwege de coronacrisis ook bedragen worden vrijgegeven die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of omzetbelasting. Deze deblokkeringsmogelijkheid geldt voor aanslagen waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verzocht.

Deblokkering vanwege de coronacrisis werkt als volgt:

  1. Verzoek eerst om uitstel van betaling voor de loonheffingen en omzetbelasting. Zie hiervoor onze pagina over ‘Bijzonder uitstel van betaling’.
  2. Verzoek om deblokkering. Voor uw verzoek gebruikt u dit formulier.
    – Bij rubriek 3 aangeven dat de betalingsproblemen het gevolg zijn van de uitbraak van het coronavirus
    – Bij rubriek 4 invullen welk bedrag gedeblokkeerd moet worden. Het bedrag splitsen in ‘deblokkering vanwege een overschot’ en ‘deblokkering vanwege uitstel corona’.
    – Bij rubriek 5 geldt de machtiging tot verrekenen niet voor het bedrag waarvoor vanwege de coronacrisis uitstel van betaling is verleend.

Als de Belastingdienst positief besluit op het verzoek dan ontvangt de belastingplichtige een brief. In deze brief staat vermeld op welke manier de Belastingdienst het bedrag uitbetaald. De Belastingdienst streeft ernaar binnen vier weken te beslissen op het verzoek. Vanwege de vele verzoeken die verwacht worden, kan de termijn van vier weken langer zijn.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken