HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: NOW

Situatie

Een klant van uw kantoor is eind 2019 (dus ruim voordat de huidige corona crisis uitbrak) een grote opdrachtgever kwijt geraakt. Hierdoor wordt in het tweede en derde kwartaal 2020 aanzienlijk minder omzet gerealiseerd.

In januari 2020 was het personeelsbestand van uw klant ongewijzigd ten opzichte van 2019. Er is geen ontslag aangevraagd voor de medewerkers. Uw klant ziet in de NOW regeling een mogelijkheid zijn omzetverlies te compenseren.

Vraag: Kan deze klant gebruik maken van de NOW regeling?

Analyse van de situatie

Antwoord: Uw klant kan in deze situatie geen gebruik maken van de NOW regeling.

In de tekst van de NOW regeling is namelijk opgenomen dat de omzetdaling gerelateerd moet zijn aan buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.

De gevolgen van overheidsmaatregelen i.v.m. het COVID-19-coronavirus worden gezien als een buitengewone omstandigheid. Een andere bijzondere omstandigheid die genoemd wordt is bijvoorbeeld het afbranden van het bedrijfspand. De omzetdaling door het vertrek van de klant eind 2019 is niet te benoemen als omzetverlies door een buitengewone omstandigheid. Immers het vertrek van een klant behoort tot het normale ondernemersrisico.

Advies

Als u betrokken bent bij de aanvraag NOW subsidie van deze klant dan adviseren wij u met klem in de advisering aan uw cliënten rekening te houden en door te vragen of er sprake is van buitengewone omstandigheden. Want ook in deze bijzondere omstandigheden gelden voor u als accountant nog steeds de VGBA en de NOCLAR-regelgeving.

Let wel: dit laat onverlet dat uw klant mogelijk wel een voorschot in het kader van de NOW regeling zal ontvangen als dit wordt aangevraagd, maar bij de afrekening zult u als accountant constateren en verklaren dat er geen sprake is geweest van buitengewone omstandigheden en het NOW voorschot zal moeten worden terugbetaald.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken