HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Bijzonder uitstel van betaling

Er is een update van dit artikel beschikbaar.

Het is nu ook mogelijk om online uitstel van betaling aan te vragen

In aanvulling op de fiscale maatregelen vanwege de coronacrisis is de mogelijkheid geopend om online uitstel van betaling aan te vragen. Uitstel van betaling aanvragen voor belastingaanslagen kan nog steeds per brief. Maar is vanaf 1 april ook online mogelijk.

Voor welke belastingen

Bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting, assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol, tabak) en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Voor alle hiervoor genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid in ieder geval tot 19 juni 2020.

Voor welke aanslagen?

Het uitstel van betaling geldt niet alleen voor reeds opgelegde aanslagen/belastingschulden, maar ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor uitstel is aangevraagd en die binnen deze termijn van 3 maanden vallen. Er hoeft dus niet meer voor elke nieuwe aanslag/belastingschuld opnieuw om uitstel worden verzocht.

Hoe werkt het online formulier

Inloggen kan met DigiD. Een ondernemer kan inloggen met zijn of haar eigen DigiD. Accountants en adviseurs die uitstel willen regelen voor hun cliënten kunnen inloggen met hun eigen DigiD. In verband met privacy wordt de DigiD waarmee wordt ingelogd niet opgeslagen.

RSIN/BSN

In het formulier moeten de gegevens worden vermeld van de onderneming waarvoor uitstel van betaling wordt aangevraagd. Voor eenmanszaken moet het BSN-nummer van de ondernemer ingevuld worden. Voor andere ondernemingen moet het RSIN-nummer van de onderneming ingevuld worden.

Met één vinkje in het formulier wordt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting om uitstel verzocht. Er hoeft niet te worden gewacht met het verzoeken om uitstel tot voor alle vijf belastingsoorten een aanslag is opgelegd, één aanslag voor één belastingsoort is voldoende.

Voor de volgende belastingen geeft u in het formulier voor elke belasting apart aan of u uitstel van betaling wilt: assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol, tabak) en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.
Als nieuwe aanslagen worden ontvangen voor een belastingsoort waarvoor nog geen bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd, dan kan opnieuw voor die belastingaanslagen apart uitstel aangevraagd worden. Dat kan eveneens met het online formulier.

Nadat het verzoek is ingediend…

De ondernemer/onderneming ontvangt één schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek. Er wordt ook één bevestiging verzonden als voor meerdere aanslagen uitstel is gevraagd. Vanwege de vele verzoeken die verwacht worden, zal het verzenden van de ontvangstbevestigingen enige tijd duren.

Boetes

Als omzetbelasting of loonheffing te laat wordt betaald, kan een boete worden opgelegd vanwege te late betaling. Als om betalingsuitstel als gevolg van de coronacrisis wordt verzocht, dan hoeft de boete niet te worden betaald en ook bezwaar maken is niet nodig. Er wordt nog een besluit genomen over de datum vanaf welk moment de boete wordt verminderd. Dit kan een tijd duren vanwege enorme drukte bij de Belastingdienst.

Langer uitstel nodig

Als uitstel van betaling van drie maanden te kort is, kan ook voor een langere periode uitstel gevraagd worden. Ook de voorwaarden voor langer uitstel zijn versoepeld.

Ondernemers met een totale belastingschuld van minder dan €20.000 kunnen langer uitstel krijgen als zij bewijsstukken met de brief meezenden. Uit de bewijsstukken moet blijken dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van eerdere maanden.

Als de totale belastingschulden hoger zijn dan € 20.000 dan is een verklaring van een derde-deskundige noodzakelijk. Voorbeelden van een derde-deskundige zijn een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie, belastingadviseur of accountant. De derde-deskundige mag niet iemand uit de eigen onderneming zijn. De verklaring moet inhouden dat  het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Verzoek om uitstel langer dan drie maanden kan in één keer worden verzocht voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting. Er hoeft niet te worden gewacht met het verzoeken om uitstel tot voor alle vijf belastingsoorten een aanslag is opgelegd, één aanslag voor één belastingsoort is voldoende. Voor de volgende belastingen dient u voor elke belasting apart een verzoek om uitstel in: assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol, tabak) en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

Als de brief is verzonden, geldt uitstel van betaling in elk geval tot op het verzoek is beslist. Uitstel geldt ook voor nieuwe aanslagen.

Het verzoek met motivering moet worden verstuurd naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Betalingsonmacht

Indien een bestuurder namens een rechtspersoon (stichting, vereniging, besloten vennootschap), die vennootschapsbelastingplichtig is én een commerciële onderneming exploiteert om uitstel van betaling verzoekt voor de loonheffingen en/of de omzetbelasting, dan ziet de Belastingdienst het verzoek om uitstel van betaling ook als een melding van betalingsonmacht.

Het verzoek om uitstel (wat dan geldt als melding van betalingsonmacht) wordt geacht tijdig te zijn gedaan en geldt ook voor reeds verstreken tijdvakken. De Belastingdienst zal de melding beoordelen en de bestuurder ontvangt daarvan bericht.

Let op: Meld bij betalingsproblemen voor pensioenpremies apart betalingsonmacht voor pensioenpremies!

Voor het melden van betalingsonmacht voor pensioenpremies moeten pagina 4 en 5 van dit formulier worden ingevuld en naar het pensioenfonds worden verzonden.

Let op: Tijdig aangiften indienen blijft belangrijk.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken