HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Heeft u zich al ingeschreven voor de verdiepingscursus NVKS?

Per 1 januari 2018 wordt de NVKS (Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen) van kracht. De NVKS is van toepassing op de kwaliteitsbeheersing van alle accountantseenheden die NVKS opdrachten (assurance- of aan assurance verwante opdrachten) met uitzondering van wettelijke controles uitvoeren. Na deze verdiepingscursus weet u welke regels voor uw kantoor gelden vanaf 1 januari 2018 en welke acties u moet ondernemen.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken