HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Dat een werknemer bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte recht heeft op de transitievergoeding is algemeen bekend. Over de hoogte van die transitievergoeding heerst verwarring.

De transitievergoeding na twee jaar ziekte dient te worden berekend op basis van het bruto maandloon waar de werknemer recht op zou hebben gehad als hij niet arbeidsongeschikt zou zijn geweest. Reden daarvoor is dat de wetgever geen onderscheid wilde maken in de hoogte van de transitievergoeding voor werknemers die wel arbeidsongeschikt zijn ten opzichte van werknemers die niet arbeidsongeschikt zijn. Dit volgt uit de behandeling van het wetsvoorstel waarvan de transitievergoeding deel uitmaakte en is inmiddels door diverse rechters bevestigd.

H. (Hans) Veldkamp
functieomschrijving

06 53 50 39 58
h.veldkamp@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken