HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wijzigingen wet- en regelgeving accountancy

Met ingang van 1 januari 2017 krijgt u te maken met enkele wijzigingen wet en regelgeving die invloed hebben op uw praktijk. De WWFT krijgt aanpassingen en de NVKS is in werking getreden.

WWFT

De WWFT krijgt enkele aanpassingen. Binnen de samenstelpraktijk zorgt de WWFT al voor 2 van de 11 verplicht te documenteren aspecten. Namelijk de bepaling van het risicoprofiel van de klant en de identificatie en verificatie van de opdrachtgever(s).

In mei 2015 heeft het Europees Parlement besloten dat de lidstaten de regelgeving ter zake witwassen en terrorisme financiering dienen aan te scherpen. Dit moet gerealiseerd zijn voor 26 juni 2017. Hoe dat in Nederland geëffectueerd zal worden is nog niet in detail bekend. Wel is duidelijk dat de wijzigingen die voor de accountantspraktijk van invloed zijn onder meer betrekking hebben op:

  • de wijze waarop en wanneer het cliëntonderzoek moet worden verricht;
  • het in kaart brengen van de inherente risico’s betreffende witwassen en terrorismefinanciering;
  • het vormgeven van een onafhankelijke compliance-functie;
  • de  inhoud van begrip UBO en het vormen van een UBO register;
  • de toepassing van de risicoanalyse betreffende (mogelijke) ongebruikelijke transacties.

Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen

Inmiddels zijn de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen(NVKS) in werking getreden. Alle accountantskantoren moeten op 1 januari 2018 deze voorschriften geïmplementeerd hebben. Natuurlijk mag dat ook eerder.

De NVKS komen in de plaats van de nu geldende Nadere Voorschriften Accountantskantoren (NVAK-ass en NVAK-aav).

Het NVKS heeft invloed op het stelsel van kwaliteitsbeheersing dat nu al in de accountantspraktijken is ingevoerd. Dit stelsel zal dus geactualiseerd moeten worden.

Uiteraard zullen we in de Vaktechnische Bijeenkomsten in het 1e kwartaal van 2017 aandacht besteden aan beide onderwerpen. Voor zover wij het nu kunnen overzien zullen handboeken, modelformulieren en werkprogramma’s geactualiseerd moeten worden. En uiteraard zullen de medewerkers adequaat geïnformeerd moeten worden.

BW2T9

Eind 2015 zijn er in de verslaggevingsregels enkele aanpassingen doorgevoerd. Deze wijzigingen dienen verplicht toegepast bij het opstellen van jaarrekeningen van boekjaren die starten op of na 1 januari 2016.

Het is dus van groot belang vast te stellen of de aanbieders van rapport-generatoren de juiste versies ter beschikking hebben gesteld.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken