HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Actie vereist voor beëindigde renteswaps nu herstelkader rentederivaten definitief is vastgesteld

Maandag 19 december 2016 heeft de derivatencommissie bekend gemaakt dat het herstelkader rentederivaten definitief is vastgesteld. De 6 betrokken banken – ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot – hebben ingestemd met dit definitieve kader. Zij starten begin 2017 met de uitvoering van dit kader.

Het Herstelkader bepaalt dat bezitters van een rentederivaat dat vóór 1 april 2011 voortijdig beëindigd is, slechts in het Herstelkader worden betrokken indien zij zich op eigen initiatief aanmelden. Een substantieel aantal bezitters van een renteswap heeft hier mee te maken. Banken hebben op het hoogtepunt in de periode 2006-2009 tussen de 15.000 en 20.000 renteswaps verkocht aan MKB-ondernemers maar ook met name aan agrarische ondernemers. Een voortijdige beëindiging van een renteswap komt het meest voor bij overstap naar een andere bank, financiële herstructurering, bijzonder beheer situaties, bedrijfsbeëindiging en verkoop onderpand.

De banken zullen hun klanten – die hun rentederivaat niet vóór 1 april 2011 voortijdig beëindigd hebben – in december en januari informeren over het proces en de tijdslijnen. De verwachting is dat de eerste compensatievoorstellen van de banken aan de klant, begin 2017 zullen plaatsvinden. De minister van Financiën heeft op advies van de AFM 3 deskundigen aangesteld om een uniform herstelkader overeen te komen met de banken. De AFM is door de minister van Financiën gevraagd om toezicht te houden op de uitvoering van het herstelkader.

De snelheid waarmee banken het herstelkader gaan uitvoeren, kan per bank verschillen. Dit is onder meer afhankelijk van de omvang van de portefeuille en de complexiteit van hun klantdossiers. De banken zullen op korte termijn over hun verwachte doorlooptijd communiceren.

De banken zijn verantwoordelijk voor een goede en voorspoedige uitvoering van het herstelkader. Zij gaan alle dossiers die binnen de scope van het herstelkader vallen, toetsen aan het herstelkader. Het gaat hierbij vooral om klanten uit het mkb. Ook als klanten reeds compensatie hebben aangeboden gekregen of al hebben ontvangen, worden hun dossiers opnieuw getoetst. In totaal worden circa 24.000 contracten van ongeveer 19.000 klanten opnieuw door de banken beoordeeld.

Externe beoordelaars controleren of de banken het herstelkader goed uitvoeren om zo hun onafhankelijkheid en deskundigheid te waarborgen.. De controles worden uitgevoerd door teams van onder meer accountants.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken