HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wijziging WWFT per 1 juli 2017 uitgesteld

Zoals wij in mei al aankondigden, is nu definitief duidelijk dat de wijzigingen van de WWFT zijn uitgesteld. De verwachting is dat de wijzigingen per 1 januari 2018 van kracht worden.

De Europese Commissie heeft op 20 mei 2015 de vierde Anti Witwas Richtlijn aangenomen. Deze richtlijn behelst onder meer een aanpassing van de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme). De nieuwe WWFT had aanvankelijk vóór 26 juni 2017 in werking moeten treden.

Het uitstel geeft u weliswaar extra gelegenheid (half jaar) om uw kantoor goed voor te bereiden op de wijzigingen, maar wacht hier niet te lang mee, want de invoering van de aangepaste WWFT gaat er hoe dan ook komen.

Inventariseer op korte termijn welke voorbereidingen u moet treffen.

Actiepunten:

  1. Maak een risicobeoordeling van uw kantoor.
  2. Geef de compliance- en auditfunctie vorm.
  3. Geef het uit te voeren cliëntonderzoek vorm.
  4. Stel vast of voor alle klanten een adequaat cliëntonderzoek is uitgevoerd.
  5. Stel vast of in voldoende mate de aanwezigheid van een PEP is vastgesteld.
  6. Inventariseer of van alle klanten is vastgesteld wie de UBO is. En bij ontbreken daarvan wie als UBO aangemerkt kan worden. Gebruik hiervoor de juridische structuur.

Als u ondersteuning nodig hebt kunt u hiervoor uiteraard contact met ons opnemen en u kunt de training Verdieping WWFT op 5 verschillende locaties volgen. Klik hier voor meer informatie.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken