HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

MKB-kantoren beter uit toetsing dan OOB-accountantsorganisaties

Op 28 juni 2017 zijn de resultaten bekend geworden van de laatste toetsingen van OOB-accountantsorganisaties door de AFM. Geen enkele accountantsorganisatie is door de toetsing gekomen. Ten aanzien van de MKB-kantoren hebben we eerder kunnen lezen in het verslag van de werkzaamheden 2016 van de Raad voor Toezicht van de NBA dat maar liefst 65% van de getoetste kantoren voldoet.

Van de Big-4 accountantsorganisaties zijn de resultaten van de dossiertoetsingen in detail weergegeven in het verslag van de AFM. Er zijn per accountantsorganisatie 8 dossiers onderzocht, waarvan 3 OOB-opdrachten.

Deloitte heeft de beste score. Er zijn 5 dossiers voldoende, waaronder alle OOB-opdrachten. PWC scoort 4 dossiers voldoende, waaronder 2 OOB-opdrachten. EY scoort 2 OOB-opdrachten voldoende. KPMG scoort 2 opdrachten voldoende, waaronder 1 OOB-opdracht.

Er zijn relatief weinig opdrachten onderzocht. In totaal 12 OOB-opdrachten op een totaal van zo’n 800 OOB-opdrachten van de Big-4 gezamenlijk. Ten aanzien van de niet-OOB opdrachten zijn er 20 opdrachten onderzocht op zo’n 9000 niet-OOB-opdrachten van de Big-4 gezamenlijk. Het is dan ook een deelwaarneming zoals de AFM weer geeft in haar verslag. In totaal zijn 4 van de 12 onderzochte OOB-opdrachten met een onvoldoende beoordeeld. De score bij de niet-OOB-opdrachten is duidelijk slechter. In totaal zijn 15 van de 20 onderzochte niet-OOB-opdrachten met een onvoldoende beoordeeld.

In verhouding zijn er veel meer opdrachten getoetst bij de MKB-kantoren. Per kantoor zijn er veelal maar een paar wettelijke controles. Het percentage getoetste dossiers ligt dan al snel hoger. Hierdoor is er in principe een goed beeld van de kwaliteit van de dossiers van de MKB-kantoren. Bij de OOB-accountantsorganisaties is slechts een zeer beperkt deel getoetst.

Waarom scoren MKB-kantoren nu beter bij de niet-OOB-opdrachten. Mogelijk heeft dit te maken met de omvang van de MKB-kantoren en de aandacht voor de uitvoering van de controles. Aangezien er veelal sprake is van maar een paar wettelijke controles kunnen deze de volledige aandacht krijgen van de betrokken accountants. Het blijft natuurlijk gissen, maar het blijft opmerkelijk dat de MKB-sector zo goed scoort.

Wat de gevolgen zullen zijn voor de getoetste OOB-organisaties laat zich raden. Mogelijk nog weer hogere boetes en nog verder gaande maatregelen.

C.J. (Cor) Jonkers RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 51 09 31 61
c.jonkers@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken