HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Trendonderzoek Salaris Professionals 2017

Graag nodigen wij, namens het NIRPA, salaris professionals uit om, deel te nemen aan het Trendonderzoek Salaris Professionals 2017.

Trendonderzoek Salaris Professionals is in 2016 voor het eerst uitgevoerd. Dit onafhankelijke en grootschalige onderzoek naar de functie van Payroll Professional is geïnitieerd door het Nederlands Instituut Register payroll Accounting (NIRPA). Het NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Dit onderzoek past bij de doelstellingen van het NIRPA:

Streven naar grotere (h)erkenning van het vakgebied en de werkzaamheden van de payroll-professional.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salaris professionals in Nederland worden alle salarismedewerkers en -adviseurs uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Het onderzoek is dus niet alleen bedoeld voor NIRPA geregistreerde Payroll Professionals. Via deze link kunt u uw bijdrage leveren aan het onderzoek.

Het onderzoek bevat vragen over allerlei facetten op het gebied van de salarisverwerking. De focus bij de enquête ligt op de volgende onderwerpen:

  • Trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied;
  • Ontwikkelingen in de functie van payroll-professional;
  • Kennis en vaardigheden van de payroll-professional.

Dit jaar zijn ook een aantal vragen over actualiteiten in het vakgebied toegevoegd.

De onderzoeksresultaten worden op 12 september toegelicht en gepubliceerd tijdens het jaarlijkse NIRPA congres. De resultaten worden digitaal aan de deelnemers verstuurd en aan geïnteresseerden ter beschikking gesteld.

Het onderzoek wordt in opdracht van het NIRPA uitgevoerd door Performa en Berenschot.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken