HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Extendum scoort hoogste categorie in CEDEO Audit!

Extendum heeft de Audit Permanente Educatie Accountants, door CEDEO in opdracht van de NBA, glansrijk doorstaan.

Aan de hand van een diepgaand onderzoek heeft CEDEO recente trainingen van Extendum beoordeeld. Naast het screenen van cursusorganisatie zijn er deelnemers steekproefsgewijs geïnterviewd over hun ervaringen.

Deze erkenning is een groot compliment voor onze trainers, ontwikkelaars en opleidingscoördinator.

Hun expertise en inzet heeft tot dit mooie resultaat en tot veel tevreden accountants geleid, zoals uit de interviews blijkt, aldus Ralph Vaessen, directeur van Extendum.

Resultaten

Uit het onderzoek naar de trainingen van Extendum komt een (grote) tevredenheid onder de ondervraagde deelnemers naar voren. Men is met name te spreken over het feit dat door de docenten steeds een link wordt gelegd met de praktijk van de deelnemers. Dit is voor een groot deel te danken aan de kwaliteit van de docenten:

Een goed verhaal met een slechte docent, wordt al snel een matig verhaal. Bij Extendum staan er ervaren docenten voor de groep die de stof naar een hoger niveau tillen,

geeft één van de deelnemers aan. Ook over de organisatie en samenwerking is men vol lof:

Ze zijn goed bereikbaar en door de korte lijnen kom ik al snel bij de juiste persoon terecht.

Q. (Queenie) van Otterlo
coördinator opleidingen

088 55 123 00
q.vanotterlo@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken