HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wijziging rekenregels en maximum dagloon per 1 juli 2018

Door de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 zullen ook de rekenregels gaan wijzigen. De rekenregels wijzen uit dat het dagloon van de uitkeringen WAO/WIA, Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) met hetzelfde percentage stijgen als het wettelijk minimumloon.

Per 1 juli bedraagt het maximumdagloon € 211,42 per dag en € 55.180,62 per jaar. Het maximum-premieloon voor de werknemersverzekeringen en maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet blijven ongewijzigd.

De rekenregels per 1 juli 2018 bestaan uit een beschrijving van de veranderingen en acht bijlagen. Bijlage 1.1 en 1.2 zijn niet gewijzigd, want de premiegrenzen voor het jaar 2018 en de procentuele mutatie van de premies ten opzichte van 2017 en voor de tweede helft van 2018 zijn ongewijzigd gebleven.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken