HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Mogelijk laatste termijn voor subsidie praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren regelt voor uw cliënten dat zij een tegemoetkoming van maximaal € 2.700,00 kunnen krijgen voor gemaakte kosten wegens een praktijk- of werkleerplaats. Sinds dit jaar is de doelgroep uitgebreid met leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de entree-opleidingen in het vmbo. Zij hebben dezelfde voorwaarden als vmbo’ers in een leer-werktraject.

Schooljaar 2017-2018 heeft een aanvraagtijdvak van 2 juni 2018, 09.00 uur tot en met 17 september 2018, 17.00 uur. Na afloop van de begeleiding van de leerling of student kan uw cliënt de subsidie-aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze subsidieregeling loopt in haar huidige vorm tot en met 2018. Over eventuele voortzetting in 2019 is nog geen beslissing genomen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken