HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. De wet treedt naar verwachting per 1 april a.s. in werking.

Onderdeel van de wet is dat pensioen in eigen beheer in de huidige vorm wordt afgeschaft. Hierdoor is het na 1 januari 2017 niet meer mogelijk om pensioen bij de eigen BV op te bouwen. Voor bestaande pensioenregelingen die in eigen beheer worden uitgevoerd, geldt een driejaarsperiode waarin het pensioen op fiscaal vriendelijk wijze kan worden opgeruimd. Gedurende deze periode kunnen DGA’s besluiten om de tot 1 januari 2017 opgebouwde pensioenaanspraken op grond van de huidige wetgeving te laten staan, de regeling om te zetten in een oudedagsvoorziening of af te kopen. Bij de keuze uit deze alternatieven is de medewerking van de partner van de DGA belangrijk.

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer heeft veel gevolgen voor de DGA. Bepaalde keuzes moeten voor 1 juli aanstaande worden gemaakt. Voor u en de pensioenadviseurs is het van belang om de gevolgen van de wet en de gevolgen van de keuzes die gemaakt kunnen worden goed in beeld te krijgen. Wat staat er nou precies in de wet en wat moet u doen en/of adviseren? Extendum Pensioen kan de helpende hand bieden bij het maken van de keuzes en kan u op verschillende manieren bijstaan. In deze leaflet vindt u al deze informatie.

Uiteraard zijn wij u graag van dienst dus voelt u zich vrij om contact met ons op te nemen.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken