HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Workshop afschaffing pensioen in eigen beheer

Op 7 maart is de wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. Deze nieuwe wet zal vanaf 1 april 2017 van kracht worden. In ieder geval moet voor 1 juli door alle DGA’s (voor zover niet eerder gebeurd) de opbouw van het pensioen in eigen beheer worden stopgezet.

Wat kunt u doen voor uw klant?

Meldt u zich nu nog aan voor deze cursus op woensdag 5 en 12 april 2017.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken