HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Enquête – Wat vinden werkgevers van het recht op thuiswerken?

17-12-2020 | Wij hebben u gevraagd een korte enquête in te vullen over het voorgenomen plan om werknemers een recht op thuiswerken te laten krijgen.

Recht op thuiswerken

De conclusie is dat het overgrote deel van de deelnemers niet erg positief tegenover het recht op thuiswerken staat. Het lijkt de deelnemers niet nodig om een werknemer een verdergaand recht te geven om te bepalen waar hij zijn werkzaamheden verricht. Voor het stimuleren van het thuiswerken is het niet nodig om wetgeving te realiseren. Wijzelf verwachten dat cao-partijen nu nadere regels gaan stellen aan het thuiswerken en dat vakbonden proberen om dit recht in de cao’s te krijgen.

Kosten thuiswerken

De deelnemers staan iets neutraler in de vraag of de kosten van thuiswerken opwegen tegenover de besparingen. Wij beseffen dat dit natuurlijk een arbitraire vraag is. Opgemerkt zij dat het wetsvoorstel hier wel een opmerking over maakt. De wetgever gaat er hierbij vanuit dat een werknemer reiskostenvergoeding krijgt en dat de kantoorruimtes verminderen. Dit zijn echter geen vaste gegevens.

En uiteraard zal het er ook van afhangen wat de vergoeding voor het thuiswerken zal worden. Er zal natuurlijk een verschil zijn tussen een designstoel, dan wel een stoel van een bekend Zweeds meubelbedrijf. Dit is dan ook een moeilijk argument. Ook in dit verband verwachten wij dat cao-partijen gaan opnemen dat er een thuiswerkvergoeding moet worden verstrekt. Momenteel is deze vergoeding ook nog gewoon belast.

Grens aantal medewerkers

Ook is er een verdeelder beeld als het gaat om de grens van het aantal medewerkers. De grens is momenteel gesteld op 10 medewerkers. Een deel van de deelnemers is van mening dat er geen grens moet zijn en dat dit deze regel voor alle ondernemingen dient te gelden. Andere deelnemers geven aan dat de grens hoger moet worden of juist goed is. Dit is opvallend als je meerekent dat het grootste deel van de deelnemers van mening is dat het niet nodig is om wetgeving te hebben. Daar zouden wij verwacht hebben dat dan ook de grens tenminste hoger zou moeten worden. (Misschien was de vraag niet helemaal duidelijk.)

Reacties op wetsvoorstel

Tot nu zijn er slechts 18 reacties op het wetsvoorstel geweest. Dit is redelijk beperkt, iedereen kan immers een reactie geven op het wetsvoorstel. Onze enquête blijft overigens ook nog enige tijd open.

Vragen over thuiswerken

Ondanks dit wetsvoorstel merken wij dat de vragen over thuiswerken toe nemen. Niet zo zeer tijdens de lockdown, maar met name over de periode daarna. Wij komen op korte termijn dan ook met nadere informatie over thuiswerken op fiscaal, arbeidsrechtelijk en arbotechnisch gebied, zodat u uw klanten goed kunt informeren.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken