HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Hoe voorkomt u een stuwmeer aan vrije dagen?

22-12-2020 | Werknemers hebben volgens artikel 7:634 van het Burgerlijk Wetboek recht op vier weken vakantie per jaar. Bij een fulltime dienstverband komt dat neer op 20 wettelijke vakantiedagen, bij een parttime dienstverband wordt dit naar rato naar beneden bijgesteld. Daarnaast krijgen de meeste werknemers bovenwettelijke vakantiedagen – gemiddeld nog een week extra. Het recht op deze bovenwettelijke vakantiedagen wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in de cao.

Geldigheid vakantiedagen

Vakantiedagen zijn niet onbeperkt geldig. Wettelijke vakantiedagen van vorig jaar vervallen op 1 juli van het jaar daarop, bovenwettelijke vakantiedagen zijn vijf jaar lang geldig.

Het vervallen van vakantiedagen

In het afgelopen ‘coronajaar’ zijn veel werknemers niet of aanzienlijk minder op vakantie geweest. Met als gevolg dat voor sommige werknemers een ‘stuwmeer’ aan vakantiedagen is ontstaan. Hoe kunt u hier als werkgever mee omgaan? Ten eerste is van belang dat u werknemers heeft gewezen op het mogelijk vervallen van de wettelijke vakantiedagen per 1 juli. U heeft als werkgever een actieve informatieplicht. Heeft u dat niet gedaan, dan zijn de wettelijke vakantiedagen niet per 1 juli vervallen en blijven ze in principe staan. Heeft u wel voldaan aan uw informatieplicht en zijn uw werknemers ook daadwerkelijk in staat geweest om ze op te nemen, dan zijn de wettelijke vakantiedagen vervallen.

Iedereen tegelijk vrij

Ook zonder de wettelijke vakantiedagen hebben sommige werknemers dit jaar nog een groot aantal vakantiedagen over die ze willen meenemen naar volgend jaar. Met als risico dat werknemers deze vakantiedagen massaal opnemen zodra de coronaregels versoepelen. Een werkgever mag een vakantieaanvraag van een werknemer alleen weigeren bij zwaarwegende belangen. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld zijn dat de bedrijfsvoering in gevaar komt als teveel werknemers tegelijkertijd vrij nemen. Toch zijn dit lastige discussies waarvoor geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Afspraken maken over vakantiedagen

Wij adviseren daarom om afspraken met uw werknemers te maken over het opnemen van vakantiedagen. Daarbij kan de ‘pijn’ tussen partijen verdeeld worden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om werknemers iets meer ruimte te geven om volgend jaar hun wettelijke dagen op te nemen, in ruil voor meer gespreide vakanties. Of u kunt op andere manieren uw medewerkers stimuleren om verlof op te nemen. Dit is immers niet alleen in het belang van de bedrijfsvoering, maar ook van de gezondheid van de werknemers.

Check de voorwaarden

Check daarnaast goed uw arbeidsvoorwaarden, of daar nog iets in staat met betrekking tot de bovenwettelijke vakantiedagen. Zo zijn er regelingen waarbij deze mogen worden afgekocht, of verrekend met ziektedagen. Dit moet dan wel vooraf in de arbeidsovereenkomst of cao zijn overeengekomen.

Contact

Wilt u advies over het opnemen van vakantiedagen, of heeft u een andere vraag over verlof? Neem contact op met één van onze gespecialiseerde medewerkers!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken