HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wat zijn de regels voor herplaatsing bij reorganisatie?

16-06-2022  |  Het is vaak onderwerp van gesprek de laatste maanden; komt er nu een faillissementsgolf aan of niet? Of dit nu wel of niet het geval zal zijn, de (nasleep van de) coronacrisis zal voor veel bedrijven aanleiding zijn om te bekijken of hun bedrijf anders moet worden ingericht. En of dit betekent dat zij ook medewerkers moeten ontslaan.

Herplaatsingsplicht

Ontslag wegens reorganisatie vormt een bedrijfseconomische reden, die bij het aanvragen van een ontslagvergunning wordt getoetst door het UWV. Eén van de vragen die het UWV daarbij stelt is of de betrokken medewerkers kunnen worden herplaatst in de organisatie. Maar wat houdt die herplaatsingsplicht nu precies in?

Bij herplaatsing wordt gekeken of er binnen een redelijke termijn functies binnen de organisatie beschikbaar zijn die aansluiten bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de betreffende werknemer. Eventueel kan een werknemer met behulp van scholing geschikt worden gemaakt, maar dat moet dan wel binnen een redelijke termijn mogelijk zijn.

Werkneemster weigert herplaatsing

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch ging het om een werkneemster die weigerde mee te werken aan herplaatsing, omdat het herplaatsingsaanbod van werkgever niet aan haar voorwaarden voldeed.

Per 1 september 2019 was de functie van werkneemster vervallen. Werkgever bood aan dat zij haar functie voortaan bij dagdienst kon vervullen, in plaats van in ploegendienst. De werkneemster wilde dit niet, omdat haar man wél in ploegendienst bleef werken en ze dan niet meer samen konden reizen. Werkneemster was wegens een afwijking aan haar ogen niet in staat om zelfstandig te reizen.

Werkgever heeft uiteindelijk alsnog een functie in ploegendienst aangeboden, maar ook deze functie heeft werkneemster geweigerd, met een beroep op haar arbeidsongeschiktheid. Werkgever heeft werkneemster uiteindelijk ontslagen en daarbij geen transitievergoeding betaald, omdat volgens haar haar werkneemster niet voldoende heeft meegewerkt aan haar herplaatsing. De arbeidsongeschiktheid van werkneemster betekende niet dat zij de passende functie niet (alvast) kon accepteren. Zij zou natuurlijk pas weer aan de slag hoeven te gaan als ze weer helemaal hersteld was, aldus werkgever.

Het Gerechtshof stelt de werkgever in het gelijk

Zij oordeelt dat werkneemster niet voldoende heeft gedaan om samen met de werkgever passend werk binnen de organisatie te zoeken en dat zij daarom verwijtbaar heeft gehandeld. De werkgever hoeft in dit geval geen transitievergoeding te betalen.

Uit deze uitspraak blijkt dat de werkgever veel moeite moet doen om een passende functie aan te bieden, maar ook dat de werknemer een aanbod voor passende werkzaamheden niet zomaar mag weigeren.

Advies & contact

Heeft u vragen over reorganisatie en ontslag wegens bedrijfseconomische redenen? Vraag het aan één van onze gespecialiseerde juristen!

mr. M.I. (Marieke)
Westerbeek-Ovink

bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

Expertise: huurrecht en arbeidsrecht

Ik vind accountantskantoren (en hun cliënten) de leukste klanten. No-nonsense, praktisch en gericht op het oplossen van de zaak, daar houd ik van! Daarnaast ben ik bevlogen docent op het gebied van contractrecht, arbeidsrecht en huurrecht.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
adviseur P&O
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

Expertise: o.a. arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Als oud-advocaat heb ik de meest uiteenlopende kwesties begeleid. Ik houd accountantskantoren en diens cliënten de juridische spiegel voor van hun alledaagse ondernemerschap.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken